Čtvrtek, 25. července 2024

Město pokračuje v plánování přizpůsobení se dopadům změny klimatu

Město pokračuje v plánování přizpůsobení se dopadům změny klimatu

Druhé kolo seminářů na téma Adaptace města Plzně na klimatické změny se uskutečnilo v úterý 24. listopadu, cílem bylo seznámit odborníky s průběžnými výstupy řešení projektu UrbanAdapt a diskutovat přípravu adaptačního plánu města. Představeny byly ekologická analýza nákladů a přínosů Vodní plochy Lobezská louka, přístupy k hodnocení a mapování takzvaného tepelného ostrova města, problematika zadržování srážkových vod či zahraniční příklady adaptací na změnu klimatu.

,,Konkrétní výstupy z projektu UrbanAdapt budou využity jako podklady pro analytickou část strategického plánu města Plzně," uvedla Eva Velebná Brejchová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Podle předsedkyně Komise životního prostředí Rady města Plzně Michaly Kopečkové je největší výzvou zastavěné území vlastního uličního prostoru, který se nejvíce přehřívá, kde chybí zeleň a plochy pro zasakování srážkových vod. V takovém prostoru se nejhůře dělají změny, i když prezentované příklady na semináři ukázaly, že je to ve výsledku možné.

Plzeňský seminář byl součástí projektu UrbanAdapt, jenž se zaměřuje na přípravu adaptačních strategií a začlenění ekosystémově založených přístupů do strategických a plánovacích procesů města. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je jednou z osmi partnerských organizací podílejících se na řešení projektu a přípravě podkladů pro účinná adaptační řešení v pilotních městech Praze, Brně a Plzni. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Text: Eva Kriegerová

ZDROJ: www.plzen.eu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů