Úterý, 30. května 2023

V Jihlavě budou mít obří podzemní retenční nádrž

V Jihlavě budou mít obří podzemní retenční nádrž

V Jihlavě v údolí pod mosty v Brněnské a Hradební ulici probíhají poslední práce na dokončení obří podzemní nádrže. Retenční dešťová zdrž o objemu 1.840m3 zachytí přívalové vody a nečistoty. ,,Vybudování nádrže bude mít velmi pozitivní dopad na čistotu vody v řece. Nádrž zejména při vydatných srážkách pojme velké množství dešťové vody, která je znečištěná splašky, protože je zde jednotná kanalizace. Znečištěná voda se tak nedostane do řeky, ale z nádrže bude postupně odcházet do čistírny odpadních vod," vysvětlil funkci obří, ale pod zemí skryté stavby primátor města Rudolf Chloupek.

Podzemní vodotěsná nádrž má o rozměry 31 x 20 metrů, stěny nádrže jsou vysoké až sedm metrů. Nádrž sestává z vlastního tříkomorového ,,bazénu" dešťové zdrže, odlehčovací komory, výustního objektu do řeky a propojovacích žlabů, komory s lapákem štěrku, česlemi a dalších zařízení a technologií umožňujících jejich ovládání. Na stropní desku nádrže nyní mechanizace nanáší asi metrovou vrstvu zeminy, na které bude následně zeleň.

Výstavba dešťové zdrže v Jihlavě je součástí velkého projektu ,,Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy". Celkem jde o devět samostatných staveb, dílo obsahuje jak rekonstrukci stávajících, tak vybudování nových stok. Celkem je vybudováno 4,1 km kanalizačních stok, kromě dešťové zdrže vznikne také tzv. vírový separátor.

STAVBA 1 Stoka A na pravém břehu Jihlavy ul. Mostecká po soutok se stokou D

STAVBA 2 Stoka A na pravém břehu Jihlavy - soutok s D - ul. Mlýnská

STAVBA 3 Stoka B na pravém břehu Drážního potoka a vírový separátor

STAVBA 4 Stoka C na levém břehu Jihlavy a shybka

STAVBA 5 Stoka D na pravém břehu Jihlávky - ulice Okružní

STAVBA 6 Stoka D na březích Jihlávky - ulice U rybníčků

STAVBA 7 Stoka D na levém břehu Koželužského potoka

STAVBA 8 Kanalizace Sasov

STAVBA 9 Dešťová zdrž na stoce D

Projekt pomůže ke zvýšení kvality vypouštěných vod a předejde vzniku havarijních situací v zastaralé a nedostatečné kanalizační síti. Pozitivní dopad bude mít i na odblokování stavebního rozvoje města, kdy bez dostatečné kapacity kanalizační sítě není možné v některých částech města povolovat výstavbu. Projekt vyřešil i problém části města Sasov, kde kanalizace dosud chyběla. Celý projekt bude hotový do poloviny ledna 2016.

S rozpočetem 138 milionů korun jde o jednu z největších investic města v posledních letech, je spolufinancována Státním fondem životního prostředí z Operačního program životní prostředí asi 92 miliony korun. Dodavatelem je sdružení firem OHL ŽS, a.s. a PSJ, a.s

ZDROJ: Město Jihlava, kráceno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů