Středa, 28. února 2024

Pozvánka na konferenci ODPAD ZDROJEM 2016

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. Vás zve na první ročník konference...

Pozvánka na konferenci ODPAD ZDROJEM 2016

který se koná 10. - 11. března 2016 v Žehuni v hotelu Na Farmě

Konference je reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se
Institut Cirkulární Ekonomiky setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015. Cílem akce je sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, představení fungujících technologií a inovací se zaměřením na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím. Hlavními témty konference jsou:

 • snížení nákladů obcí na odpady
 • finanční přínosy separace a elektronické evidence odpadů
 • financování projektů v odpadovém hospodářství
 • nová legislativa v oblasti nakládání s odpadem pro rok 2016
 • příklady úspěšné implementace oběhového hospodářství v praxi
 • představení inovací v odpadovém hospodářství v vropském kontextu


Program:
.

 • Komunální odpady v kontextu oběhového hospodářství.
 • Příklady dobré praxe ve využití odpadů v ČR i zahraničí.
 • Prezentace osvědčených i inovativních technologických řešení.
 • Panelové diskuze expertů.
 • Výměna zkušeností mezi starosty.
 • Workshopy a konzultace expertů.
 • Exkurze k tématu.
 • Prostor pro networking a sdílení zkušeností.
 • Trh technologických řešení.
 • Večerní program a catering z lokálních potravin v průběhu celé akce.

Témata:

 • Motivace občanů k separaci nefinanční i finanční.
 • Řešení nakládání s jednotlivými komoditami:
  • Komunální odpad.
  • Obaly - plasty, kov, papír, sklo.
  • Autovraky, autovraky svépomocí.
  • Pneumatiky - nově v roce 2016.
  • Sběr kovu a železa, výkup surovin.
  • Průběžná evidence, ohlašovací povinnosti ISPOP.
  • Nebezpečné odpady.
  • Biologický odpad.
  • Stavební odpad - novinka 2016.
  • Velkoobjemový odpad.

 • Rozdíly sběru mezi zástavbou rodinných domů a bytovými domy.
 • Síla spojení obcí ve svazky.
 • Řešení problémů se svozovými firmami.
 • Odpadová evidence prostřednictvím čárových kódů v praxi.
 • Ekonomika a efektivní financování odpadového hospodářství.
 • Přehled platné a chystané legislativy pro obce a města.


Čím se ODPAD ZDROJEM 2016 odlišuje od ostatních konferencí:

 • Uvažujeme v kontextu oběhového hospodářství.
 • Hledáme reálná řešení výhodná pro všechny strany.
 • Účastníky aktivně zapojíme a nabídneme praktické zkušenosti.
 • Zprostředkujeme konzultace odborníků.
 • Řízený i neformální networking vnímáme jako důležitou součást konference.
 • V rámci účasti získají starostové další informační servis.


Další informace k akci se dozvíte na http://incien.org/odpad-zdrojem-2016/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů