Neděle, 14. dubna 2024

2. únor - Světový den mokřadů

Světový den mokřadů je mezinárodní významný den, jehož oslavy připadají každý rok na 2. února. Oslavou tohoto dne si připomínáme datum přijetí Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva) dne 2. února 1971 v íránském městě Ramsar na břehu Kaspického moře. Světový den mokřadů byl poprvé slaven v roce 1997.

2. únor - Světový den mokřadů

Od té doby sekretariát Ramsarské úmluvy poskytuje vládním agenturám, nevládním organizacím, ochranářským organizacím a společenským skupinám slavícím Světový den mokřadů relevantní podklady a materiály, aby jim tak pomohl při provádění různých aktivit jejichž cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o hodnotě a přínosech mokřadů a podpora zachování a rozumného využívání mokřadů. Mezi tyto aktivity patří různé semináře, festivaly, oznámení o nově vyhlášených Ramsarských lokalitách, novinové články, rozhlasové rozhovory, ale například i procházky v přírodě či obnova mokřadů. Podrobnosti o Světovém dni mokřadů najdete na webu OSN.

Mokřady a cíle udržitelného rozvoje

Zdravé mokřady jsou nezbytné pro dosažení následujících Cílů udržitelného rozvoje: Cíl 6, který se zaměřuje na zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou a hygienou pro všechny, a jeho cíl 6.6, který se snaží chránit a obnovovat ekosystémy související s vodou; cíl 14, týkající se zachování a udržitelného využívání oceánů, moří a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj, včetně jeho cíle 14.2, který usiluje o udržitelné řízení a ochranu mořských a pobřežních ekosystémů; a Cíl 15, týkající se života na souši, a jeho cíl 15.1, který se snaží zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání suchozemských a vnitrozemských sladkovodních ekosystémů a jejich služeb.

Každopádně...

Budoucnost lidstva závisí na mokřadech. Mokřady totiž nejenže čistí a doplňují naši vodu, ale poskytují i potravu (ryby a rýži), která nakrmí miliardy lidí. Jsou navíc jakousi přírodní houbou, která působí proti povodním a suchu. Mají velkou biologická rozmanitost a hrají důležitou roli jako úložiště uhlíku. Tyto jejich přínosy bohužel nejsou všeobecně známé a často je na ně nahlíženo pouze jako na pustiny. Od roku 1900 již zmizelo 64 % světových mokřadů.

Zveme na vycházky za vodními ptáky

U příležitosti oslav je naplánovaných mnoho akcí po celém světě, Česká společnost ornitologická (ČSO) se připojuje pořádáním vycházek na třech desítkách míst Česka.

Letošním tématem Světového dne mokřadů je Wetlands and human wellbeing, tedy mokřady pro lidskou pohodu. ,,Kampaň se zaměří na to, jak jsou mokřadní ekosystémy, kolébka biodiverzity, propojené s člověkem a jak přispívají k jeho spokojenosti. Už od dávné historie poskytovaly lidem obživu, inspiraci a pomáhaly zvládat období záplav i sucha, což je v dnešní době velmi aktuální. Postupem času se ale vazby mezi člověkem a přírodou zpřetrhaly a lidé začali mokřady ničit, odvodňovat a těžit. Kvůli tomu světové mokřady mizí třikrát rychleji než lesy, což je velmi alarmující, protože jsou domovem pro mnoho ohrožených druhů. Na mokřadech a jejich dobrém stavu je přitom závislý i člověk," říká Gabriela Dobruská z ČSO.

Se kterými ptačími druhy se lze na mokřadech potkat a jak to přispívá k lidské spokojenosti, zjistí účastníci vycházek ke Světovému dni mokřadů, které vedou dobrovolníci ČSO a jejichž seznam je k dispozici na webu ČSO. Ornitologové tím zahájí kampaň, v rámci které budou zdůrazňovat důležitost mokřadů.

Pro více informací o Světovém dni mokřadů navštivte také oficiální web Světového dne mokřadů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů