2. únor - Světový den mokřadů

Světový den mokřadů je mezinárodní významný den, jehož oslavy připadají každý rok na 2. února. Oslavou tohoto dne si připomínáme datum přijetí Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva) dne 2. února 1971 v íránském městě Ramsar na břehu Kaspického moře. Světový den mokřadů byl poprvé slaven v roce 1997.

2. února 2022
2. únor - Světový den mokřadů

Od té doby sekretariát Ramsarské úmluvy poskytuje vládním agenturám, nevládním organizacím, ochranářským organizacím a společenským skupinám slavícím Světový den mokřadů relevantní podklady a materiály, aby jim tak pomohl při provádění různých aktivit jejichž cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o hodnotě a přínosech mokřadů a podpora zachování a rozumného využívání mokřadů. Mezi tyto aktivity patří různé semináře, festivaly, oznámení o nově vyhlášených Ramsarských lokalitách, novinové články, rozhlasové rozhovory, ale například i procházky v přírodě či obnova mokřadů.

Podrobnosti o Světovém dni mokřadů na webu OSN.

Mokřady a cíle udržitelného rozvoje

Zdravé mokřady jsou nezbytné pro dosažení následujících Cílů udržitelného rozvoje: Cíl 6, který se zaměřuje na zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou a hygienou pro všechny, a jeho cíl 6.6, který se snaží chránit a obnovovat ekosystémy související s vodou; cíl 14, týkající se zachování a udržitelného využívání oceánů, moří a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj, včetně jeho cíle 14.2, který usiluje o udržitelné řízení a ochranu mořských a pobřežních ekosystémů; a Cíl 15, týkající se života na souši, a jeho cíl 15.1, který se snaží zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání suchozemských a vnitrozemských sladkovodních ekosystémů a jejich služeb.

Každopádně...

Budoucnost lidstva závisí na mokřadech. Mokřady totiž nejenže čistí a doplňují naši vodu, ale poskytují i potravu (ryby a rýži), která nakrmí miliardy lidí. Jsou navíc jakousi přírodní houbou, která působí proti povodním a suchu. Mají velkou biologická rozmanitost a hrají důležitou roli jako úložiště uhlíku. Tyto jejich přínosy bohužel nejsou všeobecně známé a často je na ně nahlíženo pouze jako na pustiny. Od roku 1900 již zmizelo 64 % světových mokřadů.

Pro více informací navštivte oficiální web Světového dne mokřadů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů