Čtvrtek, 25. července 2024

Počet čistíren podle stupně čištění odpadních vod v ČR

Počet čistíren podle stupně čištění odpadních vod v ČR

Celkový počet ČOV pro veřejnou potřebu v ČR se oproti roku 2000 více než zdvojnásobil na 2 445 (tj. v průměru 1 ČOV na 4 305 obyv.). Meziročně vzrostl počet ČOV o 2,6 %, jak znázorňuje graf.

Vlivem výstavby a rekonstrukcí ČOV vzrostl oproti roku 2013 ve všech aglomeracích ČR celkový počet ČOV s odstraňováním dusíku a/nebo fosforu (terciární čištění) o 63 ČOV, se základním mechanicko-biologickým čištěním (sekundární čištění) se počet ČOV zvýšil o 4 na úkor 4 mechanických ČOV. V současné době mají všechny aglomerace nad 10 000 EO zajištěno terciární čištění, i když ne všechny plní požadavky směrnice na limity jakosti vypouštěných odpadních vod. Nejproblematičtější zůstává ústřední ČOV Praha. Ke konci roku 2013 chyběly odpovídající ČOV u 11 aglomerací o velikosti 2 000-10 000 EO. v průběhu roku 2014 došlo u zdrojů znečištění nad 2 000 EO v rámci nejvýznamnějších akcí k realizaci 5 nových komunálních ČOV a k rekonstrukci nebo rozšíření 11 stávajících komunálních a 1 průmyslové ČOV.


Primární čištění - mechanické ČOV, sekundární čištění - mechanicko-biologické ČOV bez odstraňování dusíku a fosforu, terciární ČOV - mechanicko-biologické ČOV s dalším odstraňováním dusíku a/nebo fosforu.

Zdroj: ČSÚ
Autor:
Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů