Čtvrtek, 23. května 2024

Konference pro podnikové ekology odhalí moderní strategie nakládání s odpady a oběhové hospodářství

Většina podniků v EU ve svých strategiích počítá s přechodem na oběhové hospodářství, které spočívá v minimalizaci odpadů a efektivním využíváním zdrojů.

Konference pro podnikové ekology odhalí moderní strategie nakládání s odpady a oběhové hospodářství

Podle průzkumu sítě TNS takové strategie zavádí 70 % evropských podniků.

Přijďte se inspirovat, načerpat nové informace a vyměnit si zkušenosti s firmami, které už své strategie úspěšně zavedli.

Nakladatelství Verlag Dashöfer ve spolupráci s odborným portálem Envi profi zvou na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017. Akce se uskuteční 30. 11. 2016 v Praze. Konference se bude věnovat odpadům, jejich materiálovým tokům a vlivu na životní prostředí z pohledu podniků.

Přiblíží Vám novou legislativu, představí aktuální problémy podniků z pohledu zástupce České inspekce životního prostředí, ale také navrhne konkrétní programy oběhového hospodářství ve firmě.

Na konferenci vystoupí 7 expertů, mezi nimiž budou zástupci Ministerstva životního prostředí ČR (Ing. Manhart), České inspekce životního prostředí (Ing. Kůs, RNDr. Oldřich Jarolím), Svazu průmyslu druhotných surovin (Ing. Šulc), České asociace odpadového hospodářství (Ing. Havelka), ale chybět nebudou ani zástupci soukromého sektoru (např. D. Batěk). Tolik odborníků na jednom místě, to je jedinečná příležitost pro účastníky konzultovat své zkušenosti z praxe!

Akce je určena pro podnikové ekology, pracovníky odpovědné za ISO 14001 a další osoby, které se věnují odpadovému hospodářství a nakládání s nebezpečnými látkami.

Vybíráme z témat konference:

Odpadové nebo oběhové hospodářství, to je oč tu běží?

Zákonné požadavky na ochranu životního prostředí jsou jedním ze základních hybatelů v podnikové ekologii. Jaká jsou další očekávání podniků v oblasti odpadového hospodářství? Jak se změní role ,,odpadářů" v oběhovém hospodářství? Na tuto přednášku naváže případová studie Regenerace acetonu - z odpadu nová vstupní surovina, kterou představí ředitel společnosti Linde Vítkovice a.s. pan David Batěk.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů