zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úspěšný první ročník konference ENVIprofi: Povinnosti v podnikové ekologii

12.12.2016
Firemní ekologie
Úspěšný první ročník konference ENVIprofi: Povinnosti v podnikové ekologii

Odborný portál pro podnikové ekology ENVIprofi, provozovaný nakladatelstvím Verlag Dashöfer, uspořádal dne 30. listopadu 2016 první ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii, které se zúčastnilo více než 70 posluchačů.

Program byl věnován zejména problematice odpadového hospodářství ve firmách. Roli moderátora přijal a celým dnem provázel Ing. Bohumil Beneš. Hlavním partnerem akce se stala společnost HAPPY END CZ, a.s., dodavatel prostředků pro řešení úniků kapalin, bezpečnost práce a protipožární ochranu. Konference se konala v Business Centru Yugra ve Freyově ulici v Praze.


Legislativní dopoledne

Dopolední blok patřil legislativě, především té připravované. Mgr. et Mgr. Štěpán Jaklz Ministerstva životního prostředí zdůraznil nepalčivější problém posledního období, a sice, jak se bude od nového roku ohlašovat přeprava nebezpečného odpadu. ,,Jelikož ještě není v provozu elektronický systém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, bude ohlašování probíhat v papírové podobě, a to podle § 40 odst. 8 odpadového zákona", řekl Mgr. Jakl. Dále představil novou vyhlášku o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, která míří do Sbírky zákonů, a novelu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky. Nechyběla ani zmínka o nových odpadových zákonech, které se ovšem v legislativním procesu opět brzdí po té, co je legislativní rada vlády už podruhé poslala k přepracování.MUDr. Marie Adámkováz Ministerstva životního prostředí pak shrnula aktuální chemickou legislativu a z ní vyplývající povinnosti. Nejaktuálnější je nový biocidní zákon, účinný od září 2016, z něhož vyplývá oznamovací povinnost směsí nebo detergentů do 21. března 2017.

Ředitel České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka přispěl aktuálními grafy a srovnáním stavu odpadového hospodářství u nás a v Evropě. Krátce se zastavil u cílů Plánu odpadového hospodářství ČR a okomentoval některé části připravovaného odpadového zákona.

Dopolední blok uzavřel za Svaz průmyslu druhotných surovinIng. Petr Šulc, který se zaměřil na povinnosti původců odpadu vyplývající z aktuálního odpadového zákona a pak přešel k oběhovému hospodářství. ,,Největší problém České republiky je obrovská surovinová závislost na zemích třetího světa a Číny", řekl Ing. Šulc.

Obecně se řečníci dopoledního bloku shodli na tom, že pro rychlejší rozvoj oběhového hospodářství je zapotřebí silnějších ekonomických stimulů v podobě daňového zvýhodnění recyklátů, aby byl zajištěn jejich dostatečný odbyt.

Odpoledne ve znamení oběhového hospodářství

Právě Oběhovému hospodářství pak patřil první odpolední blok, zaměřený na příklady z praxe. Jeden příklad oběhového hospodářství v praxi přišla osobně prezentovat Ing. Klára Ptáčková z Linde Vítkovice a.s., když ve velmi zajímavé přednášce představila využití acetonu z odpadních acetylenových lahví.

Závěr patřil dozoru

Konferenci uzavřel blok zástupců oddělení odpadů České inspekce životního prostředí. Ing. Lukáš Kůspromluvil o kontrole odpadového hospodářství. Z oblasti kontrol zařízení k odstraňování odpadů zmínil jako největší problém obcházení poplatkové povinnosti při nakládání s odpadem v rámci 1. fáze provozu skládky. Při odstraňování odpadů se poplatek platí, kdežto při využívání odpadů ne. Proto lze až polovinu skládkovaných odpadů vydávat za technické zabezpečení skládky, konstrukční prvky skládky nebo certifikované výrobky na stavbu skládek.Nejčastější zjišťovaná pochybení se pak týkají nakládání s odpadní výkopovou zeminou ze stavební činnosti, jež je velmi často prováděno mimo hranice zákona o odpadech a zemina je ukládána na místa mimo určené deponie, aniž by subjekt měl zájem o její další využití. ,,Zemina může být i vedlejším produktem, pokud splní podmínky § 3 odst. 5 písm. a) až d) odpadového zákona. Subjekt ale musí vykázat: Souhlas příslušného stavebního úřadu k využití, dokumenty prokazující zajištění využití a rozbory dle vyhlášky č. 294/2005 Sb."upřesnil Ing. Kůs.

Konferenci uzavřelMgr. Martin Marko, který ve svém příspěvku přiblížil kontroly České inspekce životního prostředí v oblasti chemických látek. Kromě kontrol týkajících se bezpečnostních listů, balení podle CLP a dalších zákonných povinností, zmínil například málo známé povinnosti internetových obchodů při nakládání s chemickými látkami. Část příspěvku se pak týkala využití různých druhů spektrometrů při kontrolách chemického složení látek a směsí. Tímto způsobem lze snadno a velmi rychle odhalit například závadné šperky nebo falešnou slonovinu.

Zhodnocení

Na akci Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 vystoupilo široké spektrum přednášejících od zástupců MŽP, přes odborníky ze soukromého sektoru až po inspektory z ČIŽP. Účastníci tak mohli nahlédnout do problematiky chystané legislativy, aletaké prodiskutovat své aktuální problémy s odborníky z praxe. Z prvních ohlasů je patrné, že konference byla úspěšná a odbornou veřejnost zaujala. Organizátoři již nyní chystají další takovéto setkání podnikových ekologů nad otázkami odborné praxe. Podněty, které získali od účastníků, využijí při přípravě následujícího ročníku, zejména tak, aby vedle témat z odpadového hospodářství, v nichž spočívalo těžiště letošní akce, zprostředkovali účastníkům také ostatní oblasti podnikové ekologie, zejména ochrany vod a ovzduší.

Druhý ročník sebude konat 20. listopadu 2017 a přihlásit se můžete již nyní s mimořádnou firstminute slevou 20 %. Podrobnosti a průběh příprav konference můžete sledovat na www.kursy.cz/envikonference17. Na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii naváže následující den konference BOZP v roce 2018. V průběhu jara 2017 bude možné získat za zvýhodněných podmínek vstup na obě konference.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí