zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

17.01.2017
Voda
Ovzduší
Zemědělství
Klimatické změny
Les
Politika
Sucho
Vláda schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu rozpracovává Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, schválenou vládou v říjnu 2015. Tento strategický dokument má pomoci Česku vypořádat se například se suchem, povodněmi i ochránit lesy a vodní zdroje. Zvláštní opatření se mají týkat i budov, aby se lépe přizpůsobily klimatickým změnám. NAP adaptace na změnu klimatu vznikl v široké mezirezortní spolupráci při zapojení významných vědeckých institucí a nevládních neziskových organizací.

"Dlouhodobé sucho, přírodní požáry, na druhou stranu povodně a přívalové deště spojené s lokálními povodněmi, to jsou projevy probíhající změny klimatu, které mají svůj dopad na hospodářství, ale i na náš každodenní život. Časy se mění, naštěstí si to uvědomují Češi i tato vláda. Proto přicházíme s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu se stovkami úkolů a opatření. Jejich realizací bude naše země mnohem méně zranitelná vůči katastrofickým projevům klimatické změny, navíc nám uvedená opatření mimo jiné přinesou mnohé úspory a jistou nezávislost na klasických surovinových a energetických zdrojích. Přizpůsobit se změně klimatu znamená připravit se na povodně, sucho, ale i třeba chránit se proti vlně veder ve městech, šetřit vodou, zlepšit ovzduší nebo chránit půdu, lesy, přírodu. Znamená to zlepšit naše životní prostředí a tak i kvalitu života. Financování opatření bude zajištěno primárně z evropských zdrojů, na některé úkoly budou muset ministerstva najít peníze ve svých rozpočtech v průběhu příštích několika let," říká ministr Richard Brabec.

Akční plán je strukturován podle jednotlivých projevů změny klimatu (dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy - vydatné srážky, vlny veder, extrémní vítr - a přírodní požáry), identifikuje klíčové sektory postižené daným projevem změny klimatu a popisuje hlavní dopady, zranitelnost a rizika. Umožňuje tak vnímat adaptaci na změnu klimatu komplexně - tedy v celé šíři problémů, ale také příležitostí, které s sebou tato změna nese. Řada opatření tak má vícenásobné přínosy a přispívá k adaptaci na více projevů změny klimatu.

Akční plán rozpracovává opatření uvedená v Adaptační strategii do konkrétních úkolů, kterým přiřazuje gesci, termíny plnění, relevanci opatření k jednotlivým projevům změny klimatu a zdroje financování. Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 1 průřezový cíl věnovaný vzdělávání, výchově a osvětě. Jednotlivé cíle jsou naplňovány 52 prioritními opatřeními, která jsou následně rozpracována do konkrétních úkolů.

K realizaci integrovaného přístupu k adaptacím lze přistoupit například prostřednictvím ekosystémových, resp. krajinných opatření, či v rámci postupů v plánování (územní plány, územní studie krajiny, pozemkové úpravy, regionální plány rozvoje, apod.), sdílené odpovědnosti za fungování a udržitelné řízení vodních ekosystémů, pochopení a zajištění udržitelného managementu vodního režimu krajiny, uplatnění šetrného hospodaření na zemědělské a lesní půdě apod.

Akční plán stanovuje úkoly pro realizaci na úrovni ústředních orgánů státní správy, případně jimi řízených organizací. V konečném důsledku však bude realizace adaptačních opatření probíhat zejména na lokální a regionální úrovni.

NAP adaptace na změnu klimatu - materiál (PDF, 1 MB)

Příloha 1 (PDF, 604 kB)

Příloha 2 (PDF, 271 kB)

Příloha 3 (PDF, 246 kB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí