zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášení datových standardů pro ohlašování v roce 2018

09.10.2017
Firma
Voda
Ovzduší
Odpady
Vyhlášení datových standardů pro ohlašování v roce 2018

 Dne 29. 9. 2017 byla zveřejněna poslední sada datových standardů pro ohlašování v roce 2018...

Popisy datových standardů a samotné datové standardy naleznete v záložce Datové standardy či na Portálu veřejné správy.

Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2017

F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.

§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech a zařízeních, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech

§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

F_ODP_DO

Dopravce odpadů

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

F_OBL_AOS

Výkaz o obalech a odpadech z obalů - autorizovaná obalová společnost

vyhláška č. 641/2004 Sb.

Datové standardy vyhlášené k 28. 7. 2017

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2017

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedebí evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
vyhl. č. 641/2004 Sb.

F_VOD_OV Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona)
§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb. - příloha
F_VOD_PV

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za odběr podzemní vody (podle Vodního zákona)
§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

Datové standardy vyhlášené k 29. 9. 2017

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4
F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3

F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3

F_OVZ_SPE Souhrnná provozní evidence

§ 17, odst. 3, písm. c) zákon č. 201/2012 Sb.

F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání

§ 15, odst. 8 zákon č. 201/2012
F_OVZ_PO

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů

§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č. 257/2012 Sb.
F_OVZ_RL Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 3 k vyhl. č. 257/2012 Sb.

F_IRZ

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datový standard pro předávání údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpadů

Ministerstvo životního prostředí v souladu s § 7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informaci, že datový standard pro předávání údajů o evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude zveřejněn nejpozději do 30. 9. 2017.


Plný provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen od 1. 1. 2018.

Zdroj: https://www.ispop.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí