Pátek, 1. prosince 2023

Výzkum: Až 70 pct. váhy košů v kancelářských budovách je bioodpad

Výzkum: Až 70 pct. váhy košů v kancelářských budovách je bioodpad

Třídění bioodpadu v administrativních budovách může až o 70 procent snížit celkovou hmotnost vyhozeného komunálního odpadu. Ukázal to výzkum pedagogů a studentů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Zapojili se do projektu městské společnosti OZO, která se zabývá odvozem a zpracováním odpadů. Výsledky průzkumu přiměly fakultu k pořízení kompostérů a využití bioodpadu.

Studenti a učitelé od června do listopadu dvakrát týdně zkoumali obsah odpadkových košů. Porovnávali koše z hlavní budovy rektorátu, kde byly umístěny odpadní koše na papír, plast, sklo a komunální odpad, a z budovy Centra podpory inovací, kde se zvlášť třídil i bioodpad. Následné analýzy ukázaly, že komunální odpad v budově rektorátu z velké části obsahoval biologické složky. Jejich vytříděním se množství komunálního odpadu výrazně snížilo.

Ukázalo se, že komunální odpad byl ve škole tvořen nejen papírem a plastem, ale právě bioodpadem. "Papír a plast se u nás na univerzitě už třídí, ale třídil se do odpadních nádob, které byly dohromady. Zavedli jsme třídění zvlášť, abychom to důkladně separovali. Díky OZO jsme zakoupili i kompostéry, které dáme do areálu univerzity," doplnila koordinátorka projektu Silvie Brožová.

Veškeré analýzy a výpočty dělali studenti bakalářského a magisterského studia oboru recyklace materiálu. Výsledky měření nyní promítnou i do svých závěrečných prací. "Naše zjištění je možné aplikovat i v dalších obdobných objektech, tedy nejen ve školách, ale i na úřadech nebo v administrativních budovách," uvedla Brožová.

Společnost OZO se rozhodla, že bude finančně podporovat aktivity zaměřené na zlepšování životního prostředí ve městě nebo výzkumné projekty zaměřené na zvýšení míry využití komunálního odpadu a snížení množství biologicky rozložitelné složky v něm. Letos poprvé vyhlásila firma tematické výzvy. Mezi pět projektů OZO rozdělilo 381.000 korun, v příštím roce by společnost v případě zajímavých projektů mohla částku navýšit až na milion korun. Vysokoškoláci na svůj projekt získali 90.000 korun.

"Výsledky OZO důkladně prostuduje a porovná je se svými dosavadními průzkumy složení komunálních odpadů," uvedla mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová. Doufá, že získané údaje společnost využije třeba při budování nové třídící linky na směsný komunální odpad. Mohou být podle ní ale také inspirací pro další školské a jiné organizace při zavádění třídění odpadů.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů