zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vědci z Platformy pro krajinu vládě: české lesy jsou v katastrofálním stavu, vyžadují zásadní reformu hospodaření

26.04.2018
Les
Vědci z Platformy pro krajinu vládě: české lesy jsou v katastrofálním stavu, vyžadují zásadní reformu hospodaření

Vědci z Platformy pro krajinu při Botanickém ústavu AV ČR dnes v Poslanecké sněmovně představili a zveřejnili výzvu vládě [1], která upozorňuje na katastrofální stav lesů severní Moravy a Slezska a riziko podobného vývoje v celé ČR. Prohlášení zveřejněné na semináři Výboru pro životní prostředí vyzývá vládu ČR k urychlenému řešení kritické situace lesního hospodářství. Hnutí DUHA prohlášení vítá i vzhledem k tomu, že je zapotřebí urychleně nastartovat legislativní změny formulované výzvou Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz), které povedou ke zlepšení zdraví našich lesů.

Se silnou kritikou stavu lesního hospodaření v ČR vystoupil náměstek ministra životního prostředí a zkušený lesník Vladimír Dolejský a připomněl, že o hrozbě kalamity se jedná od roku 2008. Ministerstvo životního prostředí požaduje - podobně jako vědci, Hnutí DUHA a veřejnost - přírodě bližší lesy a šetrnější hospodaření. Naopak ministerstvo zemědělství na semináři uvedlo jako koncepční řešení jen "vytvoření pracovní skupiny na úrovní náměstků" a správci státních a církevních lesů řeší hlavně rychlejší kácení a více vagonů na odvoz dřeva, byť je jasně vidět, že si uvědomují i systémové příčiny problému a nutnost jejich řešení.

Profesor Josef Fanta, jeden z předních českých expertů na lesní hospodaření, na semináři uvedl: "Nesouhlasím s tím, že bychom se měli zabývat jen aktuálním stavem a nezkoumat příčiny. Základem je systémový přístup k řešení věci. Je třeba zpracovat úplně novou koncepci lesního hospodaření. Proto jsme připravili výzvu vládě."

Nynější situace českých lesů je z hlediska rozsahu polomů, vývratů, šíření chorob a kůrovce zřejmě nejhorší za posledních 200 let [2]. Prohlášení upozorňuje ,,na prognózy zhoršování stavu lesů a možné ohrožení produkce dřeva jako obnovitelné suroviny v důsledku globálních klimatických změn". Podle dostupných vědeckých odhadů budoucího vývoje má být v roce 2060 ohroženo rozvratem až 80 % stávajících smrkových lesů [3].

Platforma pro krajinu [4] při Komisi pro životní prostředí Akademie věd ČR v prohlášení navrhuje třináct bodů [5], které mohou pomoci nastalou katastrofu řešit. Z široké škály navrhovaných opatření vyplývá, že je zapotřebí komplexní reforma zahrnující změnu zákona o lesích, zákona o myslivosti, uzákonění veřejné poptávky po státním podniku Lesy ČR a změna lesního hospodaření, která povede k druhově pestrým, různověkým a zdravým lesům.

Hnutí DUHA spustilo 4. dubna výzvu Zachraňme lesy, která je obsahově v souladu s dnes zveřejněným vědeckým prohlášením a také apeluje na vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu a státní podnik Lesy ČR, aby se neprodleně zasadili o prosazení zákonů, vyhlášek a hospodářské praxe, které budou řešit systémové příčiny dnešní krize lesů. K výzvě se každý může připojit na webu www.zachranmelesy.cz.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, řekl:

,,Z dnes zveřejněné výzvy vědců a terénních odborníků vládě ke kritické situaci v našich lesích vyplývá, že stojíme před obrovským úkolem, který si vyžádá změnu nejen celé řady zákonů, ale především dosavadní lesnické praxe. Změna klimatu dorazila i do ČR a dál již nedovoluje pěstovat smrk tam, kde jsme jej dosud horko těžko neudržitelnou lesnickou praxí udržovali."


Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

,,Zatímco ministerstvo zemědělství chce reagovat na lesní pohromu jen pracovní skupinou a správci lesů chtějí více vagonů na odvoz dřeva, ministerstvo životního prostředí požaduje opravdové koncepční změny a vědci navrhují, jaké změny to mají být. Není možné otálet. Prohlášení vědců apeluje na vládu, aby se tématem hynutí lesů začala do hloubky zabývat. O to stejné žádají tisíce lidí v rámci výzvy Hnutí DUHA Zachranmelesy.cz.Poznámky:


[1] Výzva Platformy pro krajinu vládě ČR:
http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/

[2] Jen od loňského října zasáhly vývraty a polomy zhruba 2 miliony stromů podniku Lesy ČR. Roční průměrná těžba státního podniku Lesy ČR přitom dosahuje 8 milionů metrů krychlových dřeva, zhruba ekvivalent 8 milionů stromů. Více informací České tiskové kanceláře je dostupných na: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vichrice-ponicila-lesum-cr-asi-300-000-metru-krychlovych-dreva/1599501

[3] Na studii Čermák, P., Mikita, T. a J. Kadavý. 2017. Budoucnost hospodaření se smrkem v období předpokládaných klimatických změn. Lesnická práce. 2017/3. odkazujeme v tiskové zprávě z 21. 3. 2018: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/misto-oslav-mezinarodniho-dne-lesu-varovani-v-roce-2060-bude-az-80-smrkovych-lesu

[4] Platforma pro krajinu sdružuje odborníky, výzkumná pracoviště, neziskové organizace i zástupce veřejné správy. Cílem platformy je podpořit komplexní přístup k české krajině a vypracovat podněty pro krajinnou politiku, pravidla pro nakládání s lesy a zemědělskou půdou. Platforma pro krajinu pracuje při Botanickém ústavu Akademie věd České republiky, na základě Strategie AV21 a doporučení Evropské úmluvy o krajině. Více informací je dostupných na: http://www.nasekrajina.eu/

[5] Prohlášení Platformy pro krajinu vyzývá vládu ČR: 1. zvýšit druhovou pestrost lesů; 2. při obnově lesa upřednostnit přírodě blízké postupy; 3. snížit stavy zvěře a k tomu novelizovat zákon o myslivosti; 4. zrovnoprávnit metodu statistické provozní inventarizace; 5. zvýšit podíl prací vykonávaných zaměstnanci LČR a zvýšit podíl prodeje dříví ve vlastní režii; 6. připravit zákon o státním podniku Lesy ČR; 7. stanovit splnění minima ,,zásad dobré praxe" pro získání dotací a podpořit rozvoj malých a středních zpracovatelů; 8. posílit ekologický lesnický výzkum a vzdělávání zaměstnanců; 9. zajistit poradní službu pro lesní hospodaření; 10. posílit lesnickou výuku zaměřenou na dopady změny klimatu; 11. v lesním zákoně definovat trvale udržitelné hospodaření; 12. vymezit pozemky, které budou ponechané samovolnému vývoji v rozsahu nejméně 5 % plochy ČR; 13. aktualizovat Národní lesnický program s ohledem na změny klimatu. Plné znění je dostupné na: http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí