zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V roce 2017 vytřídil každý obyvatel do barevných kontejnerů v průměru 47 kilogramů odpadu

17.05.2018
Odpady
Recyklace
V roce 2017 vytřídil každý obyvatel do barevných kontejnerů v průměru 47 kilogramů odpadu

 Češi se ve třídění odpadů opět zlepšili...

Třídit odpady, zvláště pak ty obalové, obyvatelé ČR rozhodně umí. Dokazují to čerstvé statistiky za rok 2017. Podle nich vytřídil loni každý z nás v průměru 46,9 kilogramu papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. To je meziročně o 2,1 kilogramu více. A padl tím i dosavadní rekord z roku 2016.

Cesta s odpadem k barevným kontejnerům se už stala samozřejmostí pro 73 % obyvatel ČR. Každý z nás do nich loni vytřídil v průměru 20,7 kg papíru, 13,2 kg plastů, 12,6 kg skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. Ke 47 vytříděným kilogramům ještě každý z nás navíc odevzdal 13 kg kovů a celkem tak celorepublikovou statistiku vylepšil na průměrných 60 kilogramů vytříděného odpadu za rok. Ve sběrných systémech obcí se tak loni sešlo více než 632 tisíc tun vytříděného odpadu, což je meziroční nárůst o 8 %.

,,Ochrana životního prostředí a třídění odpadů je pro naše obyvatele stále důležité téma. Děkuji jim za jejich aktivní přístup, protože oni jsou pravou příčinou pozitivního faktu, že jsme loni předali k dotřídění a recyklaci či k dalšímu využití tři čtvrtiny všech obalů uvedených na tuzemský trh," kvituje příznivé výsledky Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM a.s.

Díky dlouhodobé kvalitní spolupráci 20 778 firem a 6 123 obcí zapojených v systému EKO-KOM je třídění odpadů v České republice stále komfortnější a snazší. Možnost třídit svůj odpad má dnes 99 % obyvatel ČR. K dispozici mají už bezmála 354 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Jedno sběrné hnízdo pak slouží v průměru pro 131 obyvatel, což je v konkurenci ostatních unijních zemí evropský vysoko nad průměr.

,,Díky každoročnímu zahušťování sběrné sítě se také zkracuje průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. V roce 2017 se totiž kontejnery na tříděný odpad přiblížily k našim domácnostem o další 4 metry. Ze svých domovů to k nim máme už jen 92 metrů, tedy necelé dvě minuty chůze," říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.

Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny pro výrobu nových produktů nebo slouží jako zdroj energie. Tříděním pomáháme snižovat zátěž životního prostředí, každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme zhruba 28 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek.

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2017

Z celkového množství obalů dodaných na tuzemský trh klienty systému EKO-KOM jich bylo 74 % vytříděno a po dotřídění předáno k recyklaci a dalšímu využití. Nejvyšší míry recyklace bylo již tradičně dosaženo u papíru - 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů bylo loni recyklováno na nový papír nebo dále využito. U skla byla dosažena 75% míra recyklace, u plastů 69%, u kovů 62% a u nápojových kartonů to bylo 25 %.

Za takřka každodenní rutinu považuje třídění odpadů většina obyvatel ČR. Pravidelně už třídí 73 % Čechů. Při průzkumech veřejného mínění odpovídají, že to považují za to nejmenší, co mohou udělat pro ochranu životního prostředí. A v této disciplíně se v průběhu let postupně zlepšují, zejména z hlediska množství vytříděného odpadu. Díky husté síti barevných kontejnerů umístěných v ulicích měst a obcí po celé ČR mají pro třídění optimální podmínky.

Česká republika se může pochlubit jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Češi mají k dispozici celkově bezmála 354 000 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Průměrná docházková vzdálenost k nim se loni zkrátila o 4 metry - na 92 metrů. Kromě nádobového sběru funguje v některých obcích ČR také pytlový sběr. Systém pak ještě doplňují sběrné dvory a výkupny druhotných surovin.,,Díky každoročnímu zahušťování sběrné sítě se také zkracuje průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. V roce 2017 se totiž kontejnery na tříděný odpad přiblížily k našim domácnostem o další 4 metry. Ze svých domovů to k nim máme už jen 92 metrů, tedy necelé dvě minuty chůze," říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.

Sruktura nákladů systému EKO-KOM

Valnou většinu - 86 % - celoročních nákladů Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., tvořily v roce 2017 náklady na zajištění dostatečné dostupnosti a obsluhy barevných kontejnerů, dotřídění separovaného obalového odpadu a zajištění jeho využití a recyklace. Z celkových nákladů systému představovaly 69 % přímé platby obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě, a za jejich předání prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování. Dalších 8 % pak tvořily náklady na dotřídění těchto odpadů na třídících linkách a jejich úpravu na zpracovatelné druhotné suroviny. V případě některých obtížně využitelných odpadů pak musela společnost EKO-KOM finančně podpořit i samotnou recyklaci - na to loni vynaložila 6 % z celkových ročních nákladů. Zhruba 3 % pak byla použita na tvorbu finanční rezervy pro případ propadu cen druhotných surovin.

Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je i zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její kontroly a pravidelných auditů. Tyto aktivity loni tvořily 7 % celkových nákladů společnosti. Povinná osvěta, environmentální vzdělávání žáků, oslovení spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR, představovaly loni 4 % celkových nákladů. Povinné odvody státu vymezené zákonem tvořily 1 % nákladů a zbylá 2 % pak činily vlastní náklady na administrativu společnosti.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí