zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada EU přijala nové nařízení pro lepší ochranu a obhospodařování půdy a lesů v celé Unii

22.05.2018
Zemědělství
Les
Rada EU přijala nové nařízení pro lepší ochranu a obhospodařování půdy a lesů v celé Unii

 Rada přijala nařízení, kterým se stanoví rámec pro zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030...

Tento právní předpis napomůže v období let 2021-2030 ke snižování emisí skleníkových plynů v EU prostřednictvím lepší ochrany a lepšího obhospodařování půdy a lesů v celé Unii. Nové nařízení stanoví rámec, který zajistí, aby se braly v potaz emise vyprodukované tímto odvětvím a jejich pohlcování. To Evropské unii umožní dosáhnout jejího cíle stanoveného v Pařížské dohodě, tedy snížit do roku 2030 emise alespoň o 40 %.

"Dnes jsme dosáhli významného milníku, jímž se uznává důležitá úloha, kterou mohou naše zelené zdroje, lesy, orná půda, pastviny a mokřady hrát při dosahování cílů naší dlouhodobé environmentální politiky. Naše závazky vyplývající z Pařížské dohody se nám daří plnit zcela v souladu se stanoveným harmonogramem."
Neno Dimov, bulharský ministr životního prostředí a vodního hospodářství

Nová pravidla poskytnou členským státům pobídky pro obhospodařování půdy šetrné vůči klimatu, aniž by vytvářela jakákoli nová omezení nebo byrokratickou zátěž. Nařízení nestanoví žádné povinnosti pro soukromé subjekty, zemědělce ani lesníky.

Obecné informace a další kroky

Evropská rada ve svých závěrech z října 2014 učinila jasný závazek: všechna odvětví, včetně obhospodařování půdy a lesnictví, by měla přispět ke splnění cíle EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 40 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990. Nařízení o obhospodařování půdy a lesnictví stanoví povinný závazek pro každý členský stát a pravidla započítávání pro zjišťování toho, jak je tento závazek plněn. Vztahuje se na CO?, který pochází z lesnictví a zemědělství. Mění se jím nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU.

Využívání půdy a lesnictví zahrnuje využívání půd, stromů, rostlin, biomasy a dřeva, což jsou oblasti, jejichž jedinečná pozice umožňuje, aby přispívaly k robustní klimatické politice. Toto odvětví totiž nejenže skleníkové plyny produkuje, ale může rovněž CO? z atmosféry odstraňovat. Lesy v EU každoročně pohlcují ekvivalent téměř 10 % všech emisí skleníkových plynů v EU.

Evropská komise svůj návrh o LULUCF předložila v červenci 2016. V návaznosti na podrobné diskuse mezi ministry na třech zasedáních Rady pro životní prostředí dosáhla Rada dne 13. října 2017 obecného přístupu a estonské předsednictví krátce poté zahájilo jednání s Evropským parlamentem. Výsledkem těchto jednání byla předběžná dohoda dosažená 14. prosince 2017. Velvyslanci při EU tuto dohodu potvrdili 20. prosince 2017.

Po dnešním formálním přijetí tohoto právního předpisu, jež je posledním krokem celého procesu, bude nařízení vyhlášeno v Úředním věstníku.

Nařízení

Prohlášení do zápisu z jednání Rady

Zmírňování změny klimatu prostřednictvím dobře obhospodařovaných lesů a půdy v EU: předběžná dohoda s Parlamentem (tisková zpráva, 14. prosince 2017)

Lepší hospodaření s lesy a půdou na úrovni EU přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů a splnění pařížských závazků (tisková zpráva, 13. října 2017)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
25
1. 2022
25.1.2022 - Seminář, školení
Plzeň, Hotel Ibis
INISOFT s.r.o.
26
1. 2022
26.1.2022 - Seminář, školení
České Budějovice, Clarion Congress Hotel České Budějovice
INISOFT s.r.o.
27
1. 2022
27.1.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí