Úterý, 16. dubna 2024

V Pardubickém kraji se místy ztenčují zásoby podzemní vody

V Pardubickém kraji se místy ztenčují zásoby podzemní vody

Zásobování obcí pitnou vodou zatím v Pardubickém kraji ohroženo není. Kvůli suchu v posledních letech se však zásoby podzemní vody znatelně ztenčují. Ohroženi by mohly být v první řadě odběratelé v podhůří Orlických hor a v některých oblastech v okolí Svitav, Litomyšle a Poličky.

"V těchto místech jsou poklesy hladin i deset až 15 metrů," řekl ČTK hydrogeolog Svatopluk Šeda ze společnosti Fingeo Choceň, který stav podzemních vod v regionu dlouhodobě sleduje. Podle něj zatím zásobování pitnou vodou není v kritické situaci, zdroje jsou ve velkých hloubkách, ale postupně se ztenčují. Tento trend panuje přinejmenším od roku 2014, kdy bylo každoročně málo srážek a nedoplňovala se podzemní voda ze sněhu. "Kdyby to podle mne trvalo pět let, už by bylo opravdu zle," míní Šeda.

Upozorňuje také na skutečnost, že při klesajících zásobách podzemní vody se její kvalita zhoršuje. Řešením by podle něj bylo důsledná snaha o umožnění zasakování srážek, na což ale mnoho investorů velkých staveb příliš nedbá. Jako příklad Šeda uvádí automobilovou průmyslovou zónu v Kvasinách, kde voda odtéká do povrchových toků.

Lidé z Knapovce a Horního a Dolního Houžovce, místních částí Ústí nad Orlicí, nebudou moci tři měsíce používat pitnou vodu na zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Nařízení zavedené kvůli nedostatku vody začne platit od poloviny června. V některých dnech už městská firma Tepvos musela nechat pitnou vodu dovážet v cisternách. Opatření je zatím nejdelší, jaké kdy bylo. Loni platil zákaz dva týdny. Přes léto musí obyvatelé šetřit vodou, na podzim se situace lepší.

Velké vodárenské společnosti dosud nedostatkem zdrojů netrpí, i když úbytek zaznamenaly. Vodovodům a kanalizacím Pardubice zeslábly vodní zdroje v mělkých horizontech na Holicku. Firma proto pracuje na dalších propojeních a posílení vodárenské sítě v této oblasti. "Problémy jsou v celé naší oblasti ve špičkách, s napouštěním bazénů a podobně, lidé to ale doma nepocítí," řekl ČTK ředitel firmy Josef Fedák. Vodárny jsou zapojené do společné vodárenské sítě s Chrudimí a Hradcem Králové, takže lokální výpadky je nemohou ohrozit.

Vodovodům a kanalizacím Jablonné nad Orlicí začalo ubývat vody v mělkých zvodních od února, v hlubších kolektorech je jí dostatek. "Máme ale informace, že některé zemědělské podniky, které šly cestou individuálního zásobování a odpojily se dříve od naší sítě, přicházejí s tím, jestli bychom je vzali zpátky," uvedl ředitel Bohuslav Vaňous.

Pardubický kraj se chystá založit Institut environmentálních výzkumů a aplikací, který by se věnoval řešení problémů se suchem a nedostatkem vody v krajině. Kromě organizace různých seminářů, tvůrčích dílen a zajišťování osvěty by měl především navrhnout opatření, jak se vypořádat s následky nedostatku vody a zabránit jejich rozšíření.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů