Úterý, 6. června 2023

Nové studie českých expertů objevily znečištění průmyslových měst Ukrajiny těžkými kovy a dioxiny

Nové studie českých expertů objevily znečištění průmyslových měst Ukrajiny těžkými kovy a dioxiny

Česko-ukrajinský tým expertů objevil zvýšenou úroveň kontaminace životního prostředí v Dnipru, Kryvém Rihu, Záporoží, Charkově a Mariupolu (1). Pět největších průmyslových měst je znečištěno těžkými kovy (2) a perzistentními organickými polutanty (3). Naměřené hodnoty mohou být životu nebezpečné a celá problematika proto musí být dále prozkoumána, apelují odborníci. Za výzkumem, financovaným Programem transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR, stojí neziskové organizace Arnika a ukrajinská Ecoaction.

"Objevili jsme několik míst kontaminovaných těžkými kovy a organickými polutanty. Nejvíce znečištěné vzorky říčních sedimentů jsme zjistili v Charkově a Záporoží, šlo hlavně o kadmium a zinek. Vzhledem k tomu, že tamní území zasažená průmyslem jsou velmi rozlehlá, je vysoce pravděpodobné, že by mohla být nalezena další místa s vysokou koncentrací polutantů ohrožujících lidský život. Je důležité pokračovat s výzkumem životního prostředí a chránit zdejší obyvatele," shrnuje situaci Marek Šír, odborník z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

"Výzkum odhalil také znepokojivou hladinu koncentrace dioxinů a dioxinům podobných polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vejcích volně chovaných slepic v Charkově. Kontaminace perzistentními organickými polutanty (POPs) se může objevit také v dalších domácích potravinách. Nejvíce znepokojující je situace v Kryvém Rihu," dodává Jitka Straková, odbornice Arniky na toxické látky a odpady.

"Přestože jsou továrny vidět, jimi způsobené znečištění ne. Naším cílem bylo zjistit, do jaké míry znečištěný vzduch ovlivňuje životní prostředí a tím i zdraví obyvatel. Na první pohled není úroveň znečištění znepokojující. Nicméně vzorky nebyly odebrány v továrnách, ale v obytných oblastech. Když průmysl znečišťuje písek na dětských hřištích, máme tu vážný problém," říká Maksym Soroka, odborník na životní prostředí a spoluautor studie.

Ukrajina trpí vážným znečištěním ovzduší, které každý rok zapříčiní smrt desetitisíců lidí (5), zároveň je Ukrajina energeticky nejintenzivnější zemí světa a šestým největším producentem CO2 na obyvatele (6). Odborníci naléhavě vyzývají k identifikaci potenciálních zdrojů znečištění a vypracování navazujícího výzkumu, který by odhalil šíření kontaminace z těžkého průmyslu. Mělo by být odebráno širší spektrum vzorků, aby bylo možné získat komplexnější informace o možné kontaminaci stravy běžných obyvatel.

"Ukrajina se zavázala implementovat směrnici Evropské unie o průmyslových emisích. Jedním z klíčových cílů legislativy je snížit dopady průmyslových podniků. Výsledky nejnovějších výzkumů jasně odhalují, jak důležitý tento úkol je," říká Olena Miskun, koordinátorka místních iniciativ kyjevské nevládní organizace Ecoation.

Kateřina Krejčová, koordinátorka projektu z Arniky dodává: "Využití té nejlepší dostupné techniky spolu s optimálními environmentálními praktikami je zásadní. Průmyslové továrny musí změnit technologii - to by se mělo projevit ve snížení emisí prachu, ve kterém jsou obsaženy těžké kovy a dioxiny."

Mezinárodní tým sesbíral 88 vzorků říčních sedimentů, půdy z dětských pískovišť a vajec volně chovaných slepic. Ty byly následně analyzovány v certifikovaných laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Téma toxického vzduchu v ukrajinských městech se také v nedávné době objevilo na mezinárodní konferenci o průmyslovém znečištění ovzduší pořádané v Ostravě (7, 8)

Poznámky:

(1) Dopad znečištění na obyvatele a životní prostředí v pěti průmyslových městech Ukrajiny (přehled výzkumu a jejich výsledků): https://english.arnika.org/publications/impact-of-pollution-on-inhabitants-and-the-environment-in-five-industrial-cities-of-ukraine-overview

(2) Průmyslová Ukrajina. Dopad znečištění na obyvatele a životní prostředí v pěti průmyslových městech: https://english.arnika.org/publications/industrial-ukraine-impact-of-pollution-on-inhabitants-and-the-environment-in-five-industrial-cities

(3) Slepičí vejce z volně žijících chovů jako indikátor znečištění na východní Ukrajině. Výsledky vzorků sesbíraných v roce 2018: https://english.arnika.org/publications/use-of-poultry-eggs-as-the-indicator-of-the-pollution-in-eastern-ukraine

(4) Čeští odborníci sbírají nová data o znečištění ovzduší na Ukrajině (tisková zpráva Arniky a Ecoaction z 10. září 2018): https://english.arnika.org/press-releases/czech-experts-are-collecting-new-data-on-air-pollution-in-ukraine

(5) Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO), Ukrajina je na prvním místě v žebříčku úmrtnosti způsobené znečištěným ovzduším na obyvatele, se 120 úmrtími na 10 000 obyvatel v roce 2012: http://www.who.int/airpollution/ambient/en,https://www.theguardian.com/environment/2016/s
ep/27/more-than-million-died-due-air-pollution-china-one-year

(6) Celosvětové údaje o spotřebě energie za rok 2018: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html

(7) Znečištění ovzduší: Vlády i města musí více konat, shodli se účastníci mezinárodní konference v Ostravě: https://arnika.org/deklarace-z-ostravske-konference-apeluje-na-vlady

(8) Arnika (CZ) a Ecoaction (UA) spolupracují s koalicí Dost bylo trávení Ukrajiny. Níže naleznete komentáře jejích členů k výsledkům výzkumu:

KRYVYJ RIH: Anna Ambrosova, občanská iniciativa Dost bylo trávení Kryvého Rihu (?????? ?????? ?????? ???): "Kryvyj Rih je srdce ukrajinského těžebního a metalurgického průmyslu. Ocelárny ArcellorMittal Kryvyj Rih vévodí celoukrajinskému žebříčku emisí, všechny místní továrny pak zaujímají první místo v produkci průmyslového odpadu. Negativní dopady závodů na životní prostředí byly teď potvrzeny výsledky nových studií českých odborníků. Přítomnost těžkých kovů v říčních sedimentech a dětských hřištích, benzo(a)pyren v sedimentech a dioxiny ve vejcích - to všechno je velmi znepokojující. Znečištění měst vyžaduje další výzkum. Je nutné, aby průmyslové podniky učinily okamžité kroky, stejně tak městské orgány a státní instituce a v neposlední řadě i sami občané."

MARIUPOL: Maksym Borodin, zastupitel městské rady (za stranu Síla lidí): "Letošní rok není prvním, kdy podle dat Hydrometeorologického ústavu dosahuje Mariupol první pozice v indexu znečištění ovzduší na Ukrajině. Na jedné straně dva největší metalurgické závody plní městský rozpočet, na té druhé pak ničí potenciál Mariupolu jako turistické destinace přitahující návštěvníky Azovského moře. Sbíráním vzorků z dětských hřišť jsme pochopili, že výsledky nám radost neudělají, jelikož plynové filtry v hlavních částech obou továren, jsou velmi zastaralé. Výsledky ukazují na to, že abychom ochránili zdraví našich dětí, musí být svrchní vrstva písku na pískovištích vyměněna. To je ale samozřejmě jenom dočasné opatření. Hlavním úkolem je dotlačit vlastníka koncernu Metinvest, Rinata Achmetova, aby co nejrychleji urychlil proces modernizace."

DNIPRO: Maksym Soroka, expert na životní prostředí: "Cílem studií nebylo zkontrolovat emise průmyslových podniků, to není náš úkol. Chtěli jsme zjistit, jak nebezpečné je žít v jejich okolí a jaký jsou potenciální zdravotní rizika pro dospělé a děti. Výzkum odhalil významné znečištění obytných budov v Dnipru. V některých místech, odhadované karcinogenní hodnoty překročili bezpečné limity až dvanáctkrát. Příliš velká koncentrace těžkých kovů a karcinogenních organických složek byla detekována na dětských hřištích, nejsou tedy pro děti bezpečná. Nepotřebujeme nikoho obviňovat, ale voláme po dialogu mezi průmyslovými společnostmi, státními orgány a místními úřady, abychom tyto problémy životního prostředí vyřešily."

ZÁPOROŽÍ: Iryna Pyrogova, lokální občanské iniciativy: "Záporoží je typické zaostalé průmyslové město. Co není tak typické, je poloha hutního komplexu v samotném centru města na návětrné straně. Ve městské průmyslové zóně jsou podniky dosahující 60 % kapacity produkce celé Záporožské oblasti. Technologie z devatenáctého století s vybavením ze třicátých let nemohou dosahovat ekologických standardů současnosti. Statistiky sice ukazují snížení emisí. Nicméně mortalita v regionu za rok 2017 byla o 10,3 % vyšší než průměr v celé zemi. Není bezpečné se zde vystavovat znečištěnému ovzduší, které přitom dýchají jak vlastníci továren, tak úředníci a děti. Nové analýzy znovu ukázaly potřebu zkoumat dopad průmyslového znečištění na lidské zdraví a životní prostředí. Mělo by se to stát prioritou vlády a politických stran."

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů