Pátek, 1. března 2024

Kniha pohádkových příběhů pomůže srbskému Čačaku zlepšit nakládání s komunálním odpadem

Kniha pohádkových příběhů pomůže srbskému Čačaku zlepšit nakládání s komunálním odpadem

Srbské město Čačak pojí s Valašským Meziříčím dlouhodobá partnerská spolupráce. A protože má Valašského Meziříčí na rozdíl od Čačaku dobře fungující systém odpadového hospodářství, vyjeli už v roce 2017 čeští odborníci na expertní cestu do Srbska a na základě nashromážděných poznatků vypracovali návrh odpadového hospodářství v Čačaku. V závěru loňského roce byl pak realizován projekt ČRA, jehož hlavním cílem je zlepšit stávající model environmentálního vzdělávání v tomto srbském městě. Jedním z výstupů projektu je i unikátní Kniha pohádkových příběhů s enviromentální tématikou.

Srbsko se v rámci Evropy dlouhodobě ocitá na chvostu co do výše tříděného odpadu. Tento problém se nevyhýbá ani městu Čačak, v jehož správním obvodu je v současnosti evidováno 114 237 obyvatel. Tvorba odpadu za rok na jednoho občana pak vychází dle odhadů na 276,24 kg, což je 0,757 kg za den. ,,Rozmístění odpadových kontejnerů u činžovních a panelových domů je soustředěno do souhrnu dvou až pěti kontejnerů dle velikosti bloku domů. Ale jsou i místa, kde je u panelového domu o více jak 10 podlažích umístěn jeden kontejner na mokrý odpad a jeden kontejner na suchý odpad. Z toho jednoznačně vyplývá akutní potřeba zlepšení systému nakládání s odpady. A jelikož odpad vzniká zejména obyvateli města, je nezbytné začít v oblasti edukace zaměřené hlavně na děti a mládež," říká hlavní koordinátor projektu a vedoucí oddělení města Valašské Meziříčí Daniel Šulák.

Díky detailní analýze odpadového hospodářství v Čačaku realizátoři považují za hlavní problém nízké povědomí o této problematice mezi obyvateli a slabou občanskou angažovanost v otázce životního prostředí. Cílem projektu bylo proto vytvoření nezbytného vědomostního základu a naučení obyvatelů Čačaku základním návykům a správnému způsobu zacházení s odpady. ,,Tomu napomáhá silný zájem vedení srbského města, které po ukázce systému nakládání s odpadem ve Valašském Meziříčí převzalo problematiku životního prostředí jako jednu ze strategických priorit. Cílem projektu bylo vytvořit pilotní opatření v oblasti životního prostředí, kdy hlavní výstup - Kniha pohádkových příběhů - bude sloužit jako vzor dobré praxe i ostatním městům. Díky primární edukaci dětí a mládeže předpokládáme i sekundární efekt na rodiče a tím celkově zlepšení povědomí občanů města o ekologické zátěži nevytříděného odpadů," dodává Daniel Šulák.

Hlavní cílovou skupinou projektu ČRA Environmentální vzdělávání dětí a mládeže v srbském městě Čačak, který byl realizován v rámci dotačního titulu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti, jsou tedy zejména děti a mládež. Ty tvoří z celkového počtu obyvatel Čačaku zhruba jednu třetinu. Projekt proto primárně cílil na zlepšení jejich povědomí o nakládání s odpady, zejména jejich primární separaci. Díky podpoře mládeže je pak možné do cílové skupiny zahrnout i jejich rodiče. Na základě české zkušenosti totiž realizátoři projektu věří, že díky přenosu informací z žáka na rodiče dojde k rychlejší změně v základním modelu chování středového producenta odpadu. Další cílovou skupinou projektu jsou pedagogové základních a mateřských škol, kteří každodenně pracují s dětmi a mládeží. Pro ty byl vypracován metodický list, který zohledňuje základní poznatky environmentální výchovy.

Hlavním výstupem projektu je zmíněná Kniha pohádkových příběhů, která byla vytvořena ve spolupráci českých a srbských expertů. Jedná se o unikátní produkt, který zábavnou formou učí děti, jak správně třídit odpad a vysvětluje nutnost ochrany životního prostředí. Kniha je navíc doplněna metodickým listem pro pedagogy, který poskytuje metodické vedení při výuce a představení této knihy. Součástí projektu je i pexeso a omalovánky s environmentální tématikou, které by měly srbské děti naučit základům ochrany životního prostředí.

Knihu pohádkových příběhů, která byla vytištěna v srbštině v nákladů 200 kusů, realizátoři distribuovali mezi veškeré školské zařízení v Čačaku. Na podporu environmentální ochrany pak bylo v rámci projektu pořízeno 300 sad tašek na tříděný odpad, které budou umístěny v učebnách každé školy. Město Čačak zároveň vytvoří nezbytné zázemí pro celkové třídění odpadu ve školách včetně vyčlenění kontejnerů na komunální odpad, papír, plast a sklo.

Projekt je součástí dlouholetého partnerství Čačaku a Valašského Meziříčí, v rámci něhož proběhla např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy či výměnný pobyt dětí, kdy žáci základní školy z Čačaku absolvovali týdenní pobyt ve skiareálu na Kyčerce poblíž Velkých Karlovic. Krátké video z jejich pobytu ve vyhledávané beskydské destinaci můžete vidět zde. Během loňského května pak školáci z Valašského Meziříčí pobývali v srbských rodinách, reciproční akce, kdy srbské děti naopak trávily čas v českých rodinách, proběhla na konci září 2019.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů