Záraz a zapeření - obecné stanovisko MZe

26. ledna 2020

Les

Záraz a zapeření - obecné stanovisko MZe

Na základě dotazů, zda zapeření zvěře pernaté nebo záraz zvěře srstnaté jako způsob usmrcení postřelené lovené zvěře je, či není porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon na ochranu zvířat"), Ministerstvo zemědělství sděluje následující stanovisko

Byla-li zvěř poraněna při lovu (výkon práva myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů), a došlo k zárazu či zapeření, šlo primárně o usmrcení podle § 5, odst. 2, písm. d), zákona na ochranu zvířat. Použití chladné zbraně ve výše uvedených případech není zakázanou metodou usmrcování zvířat vyjmenované v § 5 odst. 5 zákona na ochranu zvířat, a není považována za ubodání ve smyslu § 5 odst. 5 písm. c) zákona na ochranu zvířat.

Přerušení míchy a destrukce mozku vedou k okamžité smrti zvířete, proto nelze záraz nebo zapeření považovat za ubodání ve smyslu § 5, odst. 5, písm. c) zákona na ochranu zvířat.

Pro provedení zárazu považujeme za vyhovující použití vhodného loveckého nože. Pro provedení zapeření považujeme za nevhodné tradiční použití brku, a to z důvodu nedostatečné pevnosti a možnosti zlomení, čímž nemusí dojít k okamžitému usmrcení. Za odpovídající považujeme použití dostatečně ostrého bodce vhodného průměru, z mechanicky odolného materiálu.

Použití střelné zbraně k usmrcení poraněné zvěře je možné pouze v případech, kdy nedojde k ohrožení lidí, případně dalších zvířat (lovečtí psi), a to pouze loveckou zbraní s vhodnou ráží.

Ministerstvo zemědělství v této věci dále uvádí, že se jedná o stanovisko Ministerstva zemědělství, které není právně závazné, jelikož k poskytnutí závazného výkladu právního předpisu je v právním prostředí České republiky oprávněný toliko soud v konkrétním případě.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů