Nová odpadová aplikace pomáhá v Karlových Varech

8. červenece 2020

Recyklace

Obec, město

Odpady

Nová odpadová aplikace pomáhá v Karlových Varech

Celých 150 roků trvalo, než jsme dostali uspokojivou odpověď na již klasickou nerudovskou otázku ,,Kam s ním?". A to díky novému projektu brněnského spolku Ukliďme Česko a jeho aplikaci ,,Kam s ním", která dává odpověď jasnou a stručnou...

Situace se totiž za 150 let nijak zásadně nezměnila a letité ,,Kam s ním?" řešíme dodnes, mnohde se nám vrací v podobě černých skládek, pneumatik odložených v příkopu, či ledničky pohozené u lesa... To je však zhola zbytečné. Aplikace poradí, kde můžete legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak vytříděný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elekto, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. A nejen to. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru, včetně možnosti navigace na tato místa. ,,Tam, kde jsou k dispozici data o kontejnerových stáních na tříděný odpad, například v Praze, či Brně, lze tato místa jednoduše vyhledat a zabrazit v mapě, která obsahuje celkem přes 50 000 odběrných míst a další budou průběžně přibývat", sdělil autor aplikace Miroslav Kubásek.

A nejen velké odpady řeší tato aplikace. Nově v ní naleznete i veřejné popelníky, kam můžete vhodit nedopalek cigarety či spotřebovanou tabákovou náplň. Jako první byly do aplikace zaneseny designové nerezové popelníky nainstalované letos v Karlových Varech, městě, které se vloni rozhodlo stát se prvním tzv. Městem bez kouře v České republice.

,,Karlovy Vary nadále pokračují v projektu nazvaném Město bez kouře, ten byl zahájen v našem městě v roce 2019. Vedle výzev a nabídek pomoci kuřákům s odvykáním tohoto zlozvyku jsme nyní přišli s úplnou novinkou. Po městě, zatím především v obchodně správním centru, jsme nechali rozmístit speciální odpadkové koše z nerezové oceli, do kterých mohou kuřáci odhazovat nedopalky ze svých cigaret," uvedla primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

Magistrát města spolupracuje na organizační i finanční realizaci projektu Město bez kouře s řadou subjektů, mimo jiné i s karlovarskou Asociací hotelů a restaurací ČR. ,,Čisté město bez odpadků i nedopalků na chodnících patří k lázeňské kultuře, kterou chceme podporovat. Nabídli jsme proto paní primátorce také jednání o cestách k doplnění městského mobiliáře, který by pomohl k tomu, aby více nedopalků skončilo v koších a nikoli na chodnících či v okolí zastávek městské hromadné dopravy," doplnil Jan Kronika z karlovarské Asociace Hotelů a restaurací ČR.

Slovo dalo slovo a jednou z prvních aktivit, podporujících projekt Město bez kouře, byl podpis Memoranda o spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky a společnosti Philip Morris ČR a.s. Tabáková firma poskytla finanční prostředky na nákup téměř čtyř desítek popelníků, které byly následně v lázeňském centru osazeny.

Jedině mlíkařka může pomoci? To platilo za dob Jana Nerudy v 19. století. Nyní je zde pro vás ,,český google na odpadky", který naleznete na www.KAMsNIM.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů