Z evropských fondů šlo na snížení znečištění vod 67 miliard

Z evropských fondů šlo na snížení znečištění vod 67 miliard

Z evropského Operačního programu Životní prostředí bylo od roku 2007 podpořeno 1203 projektů za 66,7 miliardy korun na snížení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů. K letošnímu dubnu pak ministerstvo životního prostředí (MŽP) evidovalo v tuzemském Národním programu Životní prostředí přes tisíc projektů s podporou přes 11 miliard na zajištění ochrany vod a zlepšení jejich stavu, dosud bylo schváleno 678 projektů za zhruba tři miliardy. Resort to uvedl ve vyhodnocení Státní politiky životního prostředí za roky 2012 až 2020, které v pondělí dostane k dispozici vláda.

Dosud nesplněným opatřením je podle ministerstva zvýšení sazby poplatků za odběr podzemní vody tak, aby minimálně odpovídala úrovni průměrné ceny za odběr povrchové vody. Podle resortu by to vedlo k šetrnějšímu využívání podzemní vody. Návrh byl součástí novely vodního zákona před čtyřmi lety, Sněmovna jej ale z předlohy vypustila.

Co se týče povrchových vod, velká část toků je řazena do třetí a horší třídy značící znečištěnou vodu. Alespoň dobrého ekologického stavu do roku 2018 dosáhlo pouze 5,9 procenta, dobrého chemického stavu pak zhruba třetina povrchových vod. "Znečištění je do vod vnášeno z bodových zdrojů (kanalizací), plošných zdrojů (zemědělství), ale i z difuzních zdrojů (roztroušená zástavba)," uvedl resort. Znečištění z kanalizací ale podle něj bylo za poslední dvě desetiletí výrazně omezeno. Celkový počet čistíren odpadních vod byl předloni 2677.

Z Operačního programu Životní prostředí byly ve dvou programových obdobích podpořeny rekonstrukce nebo výstavba 759 čistíren, 1105 projektů na kanalizace a 262 projektů na vodovody. Do letošního dubna bylo také z programu pro roky 2014 až 2020 schváleno 472 projektů za 3,7 miliardy korun na obnovu vodních toků a niv a vytváření a obnovu vodních prvků, jako jsou tůně, mokřady a malé vodní nádrže.

Z Národního programu Životní prostředí byly vyhlášeny dotační výzvy na obnovu a údržbu vodních ploch a toků, likvidaci nepotřebných vrtů, na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody a na podporu čistoty povrchových a podzemních vod či spolufinancování vodohospodářských projektů. Z dalších programů MŽP jde každý rok na obnovu vod dalších až 50 milionů.

Peníze dává také ministerstvo zemědělství na opatření na drobných vodních tocích či podporu zadržení vody v krajině, jde o 200 až 300 milionů ročně. Resort též vyhlásil program na výstavbu vodovodů a kanalizací pro roky 2017 až 2022 se zhruba třímiliardovou alokací. Loni bylo podpořeno 49 opatření zaměřených na výstavbu vodovodů za 404 milionů a 73 projektů na budování kanalizací a čistíren odpadních vod za 564 milionů.

Dalším zdrojem peněz byly podle MŽP zdroje státních podniků Povodí a Lesy ČR. V letech 2010 až 2017 Povodí vynaložily na protipovodňová opatření, revitalizaci řek nebo rekonstrukce vodohospodářských staveb přes 16 miliard korun. Lesy ČR v rámci správy drobných vodních toků ve stejném období vynaložily 3,5 miliardy.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů