Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 30. září 2020

2. října 2020
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 30. září 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 40 % všech objektů.

Srážkové úhrny z konce minulého týdne způsobily zvýšení vodnosti toků na většině území České republiky. V některých profilech v Povodí Moravy a Povodí Odry došlo k dosažení II. a III. Stupňů povodňové aktivity. Výraznější škody však nebyly zaznamenány. Stav vodních toků v horní části povodí je na většině území setrvalý nebo klesající na dolních tocích ještě může docházet k mírnému vzrůstu hladin vlivem dotoku.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 73 - 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů