zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Testování odpadních vod na koronavirus ukáže vir dříve než test

17.06.2021
Čištění odpadních vod
Zdraví
Testování odpadních vod na koronavirus ukáže vir dříve než test

Studie ukázaly, že monitoring výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách je efektivní nástroj při předcházení šíření infekce.

SARS-CoV-2 je infikovanými osobami vylučován do odpadních vod většinou již do tří dnů po infekci. Tento časový horizont je mnohem kratší než doba potřebná běžně k tomu, aby se u lidí vyvinuly dostatečně znatelné příznaky, které vedou k vyhledání lékařské pomoci a následnému případnému pozitivnímu testu na COVID-19 - tento proces může trvat o několik dní déle.

Odpadní vody jsou proto unikátním zdrojem informací, který poskytne ,,v reálném čase" lepší odhad rozšíření koronaviru ve srovnání s klinickými vzorky.

Monitoring odpadních vod může zachytit COVID-19 i u skupin lidí, kteří nebyli hromadně testováni, anebo jsou bez příznaků, čímž poskytuje cenné informace v prevenci šíření nákazy.

Rutinní monitoring odpadních vod lze proto použít jako neinvazivní nástroj včasného varování upozorňující na nová nebo dříve nezjištěná ohniska nákazy COVID-19. Společnost ALS ve spolupráci s projektem ColoSSoS Water Research Australia nedávno vyvinula, komplexní metodiku pro analýzu COVID-19 v odpadních vodách.

Metodika testování COVID-19

Vyvinutá PCR metoda se zaměřuje na dva geny, N gen a ORF gen, a je specifická pro kmeny SARS-CoV-2. Vzorek vody se nejprve zakoncentruje membránovou filtrací. Veškerá nukleová kyselina je poté extrahována pomocí automatických systémů a podrobena analýze real-time PCR spojenou s reverzní transkripcí k detekci či kvantifikaci koncentrace dvou cílových genů. Konečný výsledek se ve vzorku odpadní vody uvádí jako pozitivní / negativní (v případě kvalitativního testu) nebo jako počet kopií genů / 100ml (kvantitativní test.

Systém pravidelného ověřování kvality postupů pomocí duplikátů, slepých vzorků spolu s další přísnou kontrolou dodržování pravidel procesu v každém kroku pracovního postupu zajišťují, že výstupní data splňují nejvyšší standardy kvality. PCR metoda testování vod je rychlá, citlivá, je pro ni třeba jen relativně malé množství vzorku a je jí možno zpracovávat velké počty vzorků v poměrně krátkém čase.

Využití ve vodním hospodářství

Analýzu COVID-19 v odpadních vodách lze aplikovat na všechny typy odpadních vod komunálních či průmyslových. Mezi využití může patřit ochrana veřejného zdraví či zajištění bezpečnosti provozu a kontinuity podnikání v průmyslu.

Ochrana veřejného zdraví

Identifikace a případně kvantifikace COVID-19 v místních obecních systémech čištění odpadních vod pomáhá sledovat průběh pandemie, identifikovat místa s vysokým výskytem koronaviru, jinak neodhalené lokality výskytu a dovolí také předpovídat potenciální ohniska infekce hrozící jejím rozšířením. Rutinní monitoring by mohl být prováděn na městských a obecních čistírnách odpadních vod (ČOV) a cíleně v místech s vysokou hustotou lidí, jako jsou nemocnice, sídliště či přímo bytové domy, zařízení péče o seniory, domy sociálních služeb, školy, věznice nebo velké průmyslové podniky

Zajištění kontinuity podnikání a bezpečnosti zaměstnanců

Zajištění bezpečnosti zaměstnanců je pro každou organizaci zásadní pro udržení podnikání a dlouhodobý úspěch. Pro nejrůznější objekty, průmyslová odvětví nebo podniky, které provozují samostatné ČOV, či mají vlastní přístupný vývod do kanalizace bude implementace monitoringu COVID-19 v odpadních vodách poskytovat další důležité informace pro zmírňování rizik.

Příklady objektů, průmyslových odvětví a podniků, kde by monitoring mohl významně zmírnit rizika jsou:

  • nemocnice
  • školy
  • věznice
  • doly
  • výrobní závody, podniky
  • domy s pečovatelskou službou
  • obranná / vojenská zařízení

Pravidelný monitoring může poskytnout informaci, že zaměstnanci nejsou nakaženi, a tím zajistit bezpečnost podnikání a zaměstnanců. Pokud by byl detekován COVID-19, lze začít s cíleným testováním pracovníků a sledováním kontaktů, aby se minimalizoval dopad potenciální rozšířené infekce na provoz nebo výrobu. Programy monitoringu mohou identifikovat vznikající nebo znovu se objevující ohniska nákazy, objevit asymptomatické skupiny jedinců a ověřit úspěšnost potlačení COVID-19 v rámci komunity nebo pracovníků.

Požadavky na odběr vzorků

Vzorky odebírat od přítoku na čistírnu odpadních vod nebo z definovaných míst v kanalizačním potrubí. Odebírá se směsný 24hodinový vzorek, buď v pravidelných časových intervalech, nebo na základě průtoku vody.

Je doporučeno obrátit se na příslušné místní orgány, ministerstvo zdravotnictví nebo na krajskou hygienickou stanici, ohledně odběru vzorků, pokynů k vyhodnocení dat a nastavení plánu opatření v případě pozitivní detekce.

Informace k testování

Kvalitativní test prokazuje přítomnost SARS-CoV-2 v odpaních vodách, kvantitativní test poskytuje informaci o množství virových kopií ve vodě.

Reference: https://www.nature.com/articles/d41586-020-00973-x

Zdroj: Monitoring výskytu of SARS-CoV-2 ve vodách | Aktuálně | ALS Czech Republic (alsglobal.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí