zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská komise představí klimaticko-energetickou legislativu, která má zajistit snížení emisí EU o 55 %

13.07.2021
Energie
Klimatické změny
Evropská komise představí klimaticko-energetickou legislativu, která má zajistit snížení emisí EU o 55 %

Evropská komise zveřejní dlouho očekávaný klimaticko-energetický legislativní balík s názvem Fit for 55. Název odkazuje na nový klimatický cíl Evropské unie z prosince 2020. Země EU se jím zavázaly snížit do roku 2030 celkové množství emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % oproti roku 1990. Představení nové legislativy se očekává ve středu 14. července 2021.

Nová legislativa přinese změny v řadě zásadních klimatických a energetických směrnic a nařízení Evropské unie. Novému emisnímu cíli EU by se měly uzpůsobit veškeré klíčové sektory. Z konkrétních opatření lze očekávat nové normy pro energetickou účinnost budov, nové cíle pro obnovitelné zdroje energie či nové nástroje pro podporu nízkoemisních pohonných hmot a infrastruktury pro nízkoemisní dopravu. Důležitou roli v implementaci nového klimatického cíle bude hrát i reforma systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Pod něj spadá zhruba 40 % evropských emisí. Jde o emise z energetiky, průmyslu a z vnitrostátní letecké dopravy. Revizí projde i nařízení o sdílení úsilí (ESR). To se týká emisí ze sektorů nespadajících pod EU ETS, především dopravy, budov, odpadů a zemědělství. V těchto sektorech docházelo dosud spíše k nárůstu emisí než k jejich snižování. Nařízení o sdíleném úsilí určuje závazné emisní cíle pro jednotlivé členské státy EU. Česká republika měla dosud pro období 2021-2030 za cíl snížit emise v sektorech spadajících pod ESR o 14 % oproti roku 2005. Otázkou zůstává, zda bude součástí nového balíku i zavedení tzv. "uhlíkového cla". Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) má evropské firmy odradit od přesouvání produkce za hranice EU. Uhlíkové clo se zvažuje ve vztahu k emisně náročným produktům, jako jsou např. cement, ocel, elektřina, chemikálie, papír, sklo a další.

Na Evropskou komisi apelovali v souvislosti s novou legislativou i evropští podnikatelé. Přidali se i čeští podnikatelé sdružení v platformě Změna k lepšímu. V otevřeném dopise žádají účinnou a klimaticky ambiciózní legislativu. Právě legislativní balík "Fit for 55" je podle signatářů jedinečnou šancí demonstrovat vůdčí roli Evropy na cestě k dekarbonizaci světové ekonomiky.1

Očekávané změny energeticko-klimatické legislativy stále nejsou v souladu s cílem Pařížské dohody udržet globální oteplení co nejblíže hranici 1,5°C oproti předindustriální době. Současný evropský závazek snížit emise do roku 2030 alespoň o 55 % odpovídá scénáři zvýšení průměrné globální teploty o 2,5°C. Cíli Pařížské dohody by odpovídal spíše závazek snížení emisí přinejmenším o 65 %.

Jitka Martínková z Klimatické koalice řekla: ,,Ačkoli zvýšení evropského úsilí o řešení klimatické krize lze jen uvítat, ani současná legislativa není dostatečně ambiciózní. Zároveň se v ní očekává řada problematických bodů. Revize systému EU ETS by měla v ideální případě omezit množství vydávaných povolenek a stanovit minimální cenu povolenky. Existuje i obava z další podpory fosilní energie v podobě zemního plynu. Obezřetnost bude na místě i v oblasti podpory biomasy, která může vést místo spalování odpadních materiálů k těžbě dřevní hmoty z lesů. Také revizi nařízení o využívání půdy (LULUCF) by bylo ideální využít nejen k účetnímu kompenzování emisí skleníkových plynů, ale i k ochraně biodiverzity. Ze sociálního hlediska je rovněž důležité, aby sektory dopravy či budov zůstaly i nadále mimo systém obchodování s emisními povolenkami."

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: ,,Přichází nejočekávanější balíček evropské klimaticko-energetické legislativy. Je potřeba, aby výsledek byl dostatečně ambiciózní a dal jasný signál evropským, ale i mimoevropským ekonomikám, že budoucnost bude nízkouhlíková. Pro Českou republiku to bude znamenat mnoho změn, které jsou ovšem nutné, pokud si chceme zachovat konkurenceschopnost v příštích desetiletích a přispět k tomu, aby se klimatická krize dostala pod kontrolu."

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí