Čtvrtek, 28. září 2023

Začíná Evropský týden recyklace baterií

Tento týden se v řadě evropských zemí, včetně Česka, slaví 8. ročník Evropského týdne recyklace baterií. Cílem je připomenout veřejnosti důležitost třídění a recyklace baterií. Vždyť každý den se v Evropě do oběhu dostane zhruba 13,3 milionů baterií, ročně pak 3,33 miliard, z nichž přibližně tři čtvrtiny jsou předány na recyklaci. Vyhlašovatelem kampaně je sdružení národních organizací pro sběr baterií EUCOBAT.

Začíná Evropský týden recyklace baterií

Patronem Evropského týdne recyklace baterií v ČR je ECOBAT, který je jediným kolektivním systémem, který organizuje sběr všech odpadních baterií - od monočlánků přes baterie z elektrokol, AKU nářadí nebo fotovoltaických systémů až po autobaterie a baterie z elektromobilů. Zajišťuje také proces jejich třídění a následné recyklace. Odpadní baterie lze odevzdat na více než 28 000 sběrných místech po celé České republice.

V roce 2015 se konal první Evropský den recyklace baterií, jehož vznik iniciovala společnost ECOBAT, která v České republice již přes 20 let zajišťuje sběr, třídění a následné zpracování všech odpadních baterií. V rámci své činnosti se ECOBAT také aktivně podílí na vzdělávání dětí a široké veřejnosti.

Je zakladatelem a hlavním partnerem školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a Pravidelně se zapojuje do vzdělávacích akcí pro veřejnost pořádaných městy a obcemi a také úzce spolupracuje s krajskými úřady v rámci šíření osvěty a důležitosti odpovědného a bezpečného nakládání s bateriemi.

ECOBAT zajišťuje osvětovou kampaň ECOCHEESE zaměřenou na sběr baterií v domácnostech prostřednictvím atraktivních sběrových krabiček, které distribuuje zdarma.

Společnost ECOBAT také rozšiřuje své vzdělávací aktivity v rámci připravované ECOBAT Akademie. Tato platforma bude nabízet kurzy nabité vědomostmi o správném, bezpečném a odpovědném zacházení s bateriemi pro veřejnost, obce, firmy a další instituce (již nyní funguje pro Výrobce, kteří mají rozšířenou povinnost https://www.ecobat.cz/zakonne-povinnosti-vyrobcu-baterii-a-akumulatoru/).

Sběr a recyklace baterií jsou prospěšné pro životní prostředí

Ze sta kilogramů použitých baterií jsme schopni získat díky recyklaci minimálně 74 kilogramů ušlechtilých kovů nebo jejich slitin. Z tužkových baterií jde především o železo a mangan, z dalších typů baterií pak také kobalt, nikl, měď nebo i stříbro. Jejich opětovným využitím chráníme přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin. Zároveň zamezujeme uvolňování škodlivých látek z baterií, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Poslat baterie na recyklaci je velmi snadné

Odevzdávat baterie k recyklaci je velmi snadné - aktuálně je v České republice ve sběrné síti ECOBATu k dispozici 28 132 sběrných míst. Z toho je více než 20 000 míst veřejných. Nejvíce sběrných míst najdeme v obchodech (maloobchod a velkoobchod). Sběrná místa jsou také v některých školách, městských a obecních úřadech nebo ve firmách. Aktuální seznam na mapa.ecobat.cz nebo KAMsNIM.cz

Nejen Evropský týden recyklace baterií

Dalších více než 200 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den... Tištěný EKOkalendář pro rok 2024 pak lze zakoupit na Fan-Shopu spolku Ukliďme Česko.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O neziskové organizaci ECOBAT

ECOBAT je česká neziskově hospodařící společnost, která již 20 let zajišťuje komplexní služby spojené se zpětným odběrem baterií. V roce 2022 se stala první společností v České republice, která získala nové oprávnění od Ministerstva životního prostředí k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr odpadních baterií v České republice.

ECOBAT organizuje sběr všech odpadních baterií - od monočlánků přes baterie z elektrokol, AKU nářadí nebo fotovoltaických systémů až po autobaterie a baterie z elektromobilů. Zajišťuje také proces jejich třídění a následné recyklace. Odpadní baterie lze odevzdat na více než 28 000 sběrných místech po celé České republice. ECOBAT je mimo jiné také zapojen do aktivit ČAObH, je členem evropské asociace EUCOBAT sdružující národní systémy zajišťující sběr baterií a partnerem evropského sdružení RENEOS, které pro výrobce baterií zajišťuje sběr, opakované použití, přepravu a recyklaci lithiových baterií.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů