zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sdružení EPS ČR navázalo spolupráci se spolkem Ukliďme Česko

01.10.2021
Technologie
Odpady
Recyklace
Sdružení EPS ČR navázalo spolupráci se spolkem Ukliďme Česko

Spolek Ukliďme Česko, který stojí za webovou aplikací kamsnim.cz, se dohodl na spolupráci se Sdružením pěnového polystyrenu ČR. Od spolupráce si oba subjekty slibují sdílené know-how v oblasti cirkulární ekonomiky a rozšíření mapy sběrných míst, kam může veřejnost vytřídit jednotlivé odpadní materiály. Sdružení EPS ČR si následně ukládá za cíl zefektivnění samotného třídění pěnového polystyrenu.

Společnost vyvíjí stále větší tlak na efektivnější využívání plastů a snížení jejich negativních vlivů na životní prostředí. Zároveň narůstá tlak na omezení plýtvání neobnovitelnými zdroji. Také Sdružení EPS ČR, které je členem Asociace evropských výrobců expandovaného polystyrenu (EUMEPS) se aktivně podílí na plnění tohoto cíle. ,,Dobrovolně jsme se zavázali podpořit co nejvyšší míru recyklace EPS do roku 2030. Předpokládáme, že v roce 2025 by mohl podíl recyklace v ČR dosáhnout více než 50 %, a to jak v oblasti obalového, tak i stavebního pěnového polystyrenu," uvádí Pavel Zemene, předseda sdružení.

Součástí plnění výše uvedených cílů je zřízení stránky recyklujemepolystyren.cz, která seznamuje širokou veřejnost s různými druhy odpadního polystyrenu, způsobem jejich sběru, třídění a recyklace. K dispozici je zde také mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci. ,,Naší ambicí do budoucna je fungovat jako hlavní informační platforma, zaštiťující veškeré informace o recyklaci pěnového polystyrenu. Web je určen jak široké veřejnosti, tak i firmám. Neustále vedeme jednání o spolupráci s dalšími soukromými a veřejnými subjekty, kteří v oblasti recyklace již podnikají kroky. Právě proto jsme se rozhodli navázat spolupráci se spolkem Ukliďme Česko, jehož činnost dlouhodobě sledujeme a podporujeme," dodává Zemene.

Spolek Ukliďme Česko vytvořil již v roce 2020 webovou a mobilní aplikaci kamsnim.cz, která mapuje sběrná místa, kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i nebezpečné odpady. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru, včetně možnosti navigace na tato místa, která lze jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která obsahuje celkem přes 90 000 odběrných míst. ,,Před sedmi roky jsme s kolegy započali dnes už tradiční dobrovolnické úklidy pod názvem Ukliďme Česko, které se staly v ČR fenoménem a v roce 2019 se na nich podílelo více než 150 000 dobrovolníků. Naším cílem však není donekonečna uklízet nepořádek po jiných. Z toho důvodu jsme vyvinuli aplikaci ,,Kam s ním", pro ty, kteří by snad i dnes, v době sběrných středisek a všudypřítomných kontejnerů na tříděný odpad tápali", říká autor projektu Miroslav Kubásek.

Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz

---------------------------------------------------------------------------------

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60 % trhu (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.

O spolku Ukliďme Česko


Spolek Ukliďme Česko (oficiální název spolku je Ukliďme Česko z. s., původní název spolku byl Ekosmák) vznikl v roce 2013 za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, přírody, krajiny, ochrany lidského zdraví a dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti. Hlavní činností je organizování celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a přírodě.

Jako další svou aktivitu na jaře 2020 spolek spustil mobilní a webovou mapovou aplikaci Kam s ním?, jejímž cílem je poradit, jak správně s nechtěnými věcmi naložit, resp. kde je lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí