Čtvrtek, 7. prosince 2023

Coca-Cola HBC se zavázala být uhlíkově neutrální nejpozději do roku 2040

Coca-Cola HBC se zavázala být uhlíkově neutrální nejpozději do roku 2040

Coca-Cola HBC (CCH) oznámila závazek dosáhnout do roku 2040 čistých nulových emisí v celém svém hodnotovém řetězci. Vedení společnosti považuje uhlíkovou neutralitu a ochranu životního prostředí za nedílnou součást budoucího růstu firmy, proto novými cíli ještě rozšířilo svůj již dříve schválený plán na další snížení emisí o 25 % do roku 2030 a v dekádě mezi lety 2031 a 2040 o dalších 50 %. CCH zároveň rozšíří svá stávající partnerství s dodavateli tak, aby svými cíli dokázala pokrýt i emise pocházející od třetích stran. Všude tam, kde nebude možné emise zcela eliminovat, je společnost vyváží investicemi do jiných opatření na ochranu klimatu.

,,Tento závazek je konečným cílem cesty, na kterou jsme se vydali před mnoha lety. Snaha o dosažení uhlíkové neutrality je plně v souladu s naší filozofií podporovat sociálně-ekonomický rozvoj našich komunit a pozitivně ovlivňovat životní prostředí. Obojí je integrální součástí našeho budoucího růstu. Ačkoli ještě nemáme všechny odpovědi, náš plán, výsledky a partnerský přístup nám dodávají jistotu, že to dokážeme," uvedl Zoran Bogdanovic, generální ředitel společnosti Coca-Cola HBC.

K dosažení svého cíle podnikne Coca-Cola HBC následující kroky:

  • do roku 2025 investuje 250 milionů EUR do aktivit, které povedou ke snížení emisí,
  • dekarbonizuje výrobní procesy přechodem na 100 % obnovitelnou elektrickou energii a nízkouhlíkové zdroje energie prostřednictvím inovací v oblasti energetické účinnosti,
  • zvýší podíl rPET materiálů, přijetím bezobalových nebo opětovně použitelných řešení a odstraní plasty v sekundárních obalech,
  • poskytne zákazníkům energeticky účinné a ekologické chladicí lednice s technologií SmartCool,
  • sníží emise z přírodních přísad, které používá do svých nápojů
  • implementuje program ,,Zelený vozový park", aby byly podpořeny alternativy s nízkými nebo žádnými emisemi uhlíku.

Navíc Coca-Cola HBC zavedla cíle na snížení emisí CO2 jako součást dlouhodobého odměňovacího programu managementu.

Coca-Cola HBC se zavazuje k cílům založeným na vědeckých faktech

Coca-Cola HBC je jednou z prvních společností, která se zavázala splnit cíle vycházející z vědecky podložených zjištění. Již v posledním desetiletí společnost snížila své přímé emise na polovinu a plán na snížení CO2 do roku 2030 je již v souladu s ambicí zabránit oteplování o více než 1,5 stupně proti předprůmyslové éře.

V březnu 2021 byla společnost Coca-Cola HBC indexem Dow Jones Sustainability popáté za uplynulých 7 let vyhodnocena jako nejudržitelnější nápojová společnost na světě. Zároveň patří mezi nejlépe hodnocené firmy v oblasti udržitelnosti dle měřítek ESG v renomovaných žebříčcích jako jsou CDP, MSCI ESG a FTSE4Good.

Cíl uhlíkové neutrality vítají také partneři

Společné cíle má Coca-Cola HBC například se společností Tetra Pak. ,,Vzhledem k tomu, že společnost Tetra Pak má také za cíl čistou nulu a SBTi v souladu s hranicí oteplování o 1,5 stupně s výhledem do roku 2030, těšíme se na spolupráci s Coca-Cola HBC. Našim cílem je snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout tak cílů společně," říká Markus Pfanner, viceprezident pro udržitelnost Tetra Pak.

Produkty Coca-Cola HBC ve 100 % rPET obalu

Na snižování uhlíkové stopy spolupracuje Coca-Cola HBC i s dalšími partnery. Kathleen Pitre, ředitelka obchodu a udržitelnosti ve společnosti Ball Corporation uvedla, že spolupráci s Coca-Cola HBC vítá. ,,Těší nás, že můžeme společně s naším zákazníkem Coca-Cola HBC spolupracovat na našich společných vědecky podložených cílech snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a dlouhodobého úsilí dosáhnout čisté nuly. Tím, že budeme pracovat jako tým, se pokusíme do roku 2030 snížit uhlíkovou stopu produktu v nápojových plechovkách na polovinu," uvedla.

,,Společnost Crown je hrdá na to, že je dodavatelským partnerem společnosti Coca-Cola HBC a může tak být součástí jejího závazku k udržitelnosti. Nové ambiciózní cíle udržitelnosti Coca-Cola HBC jsou v souladu s našimi vlastními iniciativami, včetně našich vlastních cílů Net Zero založených na vědeckých poznatcích, takže si v tomto ohledu skvěle rozumíme," řekl další z partnerů Dr. John M. Rost, viceprezident oddělení udržitelnosti a regulačních záležitostí ve společnosti Crown Holdings, Inc.

Nový závazek podporuje také koalice ,,We Mean Business" a Coca-Cola HBC se připojila rovněž na seznam společností podporujících iniciativu ,,Race to Zero".

Úvodní foto: Sluneční kolektory na střeše jednoho ze závodu CC HBC.

Zdroj: PR článek

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů