Úterý, 27. února 2024

Skupina VELUX představuje svůj závazek k udržitelným stavbám a komunitám

Skupina VELUX představuje svůj závazek k udržitelným stavbám a komunitám

Jak může design budov vytvářet pohodu pro lidi a planetu? Koncept udržitelných staveb a komunit nazvaný Build for Life (Stavby pro život) řeší několik výzev ve stavebnictví a je založen na novém způsobu uvažování o našich nových i stávajících obytných prostorech.

Co kdybychom mohli žít udržitelněji, propojeněji a zdravěji? To je jedna z několika základních otázek, jimiž se zabývá koncept Build for Life vypracovaný společností VELUX, který se představil na konferenci Build for Life a jehož kořeny tkví v silném odhodlání ukázat, jak je možné stavět udržitelně a umožnit šťastnější a zdravější bydlení.

Koncept Build for Life vychází z poznání, že způsob, jakým dnes stavíme, má obrovský dopad na lidi i na ekosystémy, které nás živí. Je jakýmsi kompasem pro projektanty, urbanisty a stavební odborníky a přináší návrhy, jak řešit některá z nejpalčivějších problémů, jimž v současné době čelíme:

Životní prostředí: Samotné budovy jsou zodpovědné za přibližně 39 % celosvětových emisí CO2 a navíc 40 % světové populace potřebuje nové domovy (UNEP, 2015). Současně musíme do roku 2050 dosáhnout čistých nulových emisí, abychom zmírnili klimatickou krizi. Použitím materiálů s nízkým dopadem a zaměřením se na posuzování životního cyklu budov (LCA), bychom mohli uspokojit poptávku po větším počtu bytů, aniž bychom vyčerpali zdroje planety.

Zdraví: V interiérech trávíme až 90 % svého času, avšak stále nedokážeme stavět budovy se zdravým vnitřním prostředím, protože při stavbě uplatňujeme univerzální logiku a děláme kompromisy v kvalitě stavebních materiálů. Projektování podle zásad zdravého vnitřního prostředí a využívání zdravých materiálů nám může pomoci stavět budovy, které nám nejen uleví od nemocí, ale skutečně posílí naše zdraví.

Cenová dostupnost: Očekává se, že do roku 2050 bude ve městech žít o 2,5 miliardy lidí více. Současně na většině míst na světě dochází k výraznému a trvalému růstu cen bydlení, což způsobuje, že naše zastavěné prostředí je nedostupné pro ty, kdo by z něj měli největší prospěch. Vytvářením zastavěného prostředí zaměřeného na cenovou dostupnost, sdílené bydlení a nové obchodní případy, bychom mohli zpřístupnit bydlení pro lidi, kteří z něj budou mít největší prospěch.

Komunita: Přestože žijeme blíže jeden k druhému a jsme navzájem propojeni více než kdy jindy, cítíme se osamělejší, úzkostnější a vystresovanější. Každý pátý obyvatel Dánska například touží po společenství a pocitu sounáležitosti. Vytvářením zastavěného prostředí umožňujícího fungování komunity prostřednictvím sdílení, účasti, identity a bezpečnosti, bychom mohli zvýšit pohodu a zlepšit celkové zdraví a zároveň snížit úzkost, osamělost a stres.

,,Domy a komunity by se měly soustředit na zásady zdravého a regenerativního designu, aby byly navrženy jak pro lidi, tak pro planetu. Koncept Build for Life není jen konceptem designu staveb, jedná se o způsob myšlení a života," vysvětluje Lone Feifer, ředitel pro udržitelné budovy skupiny VELUX.

Build for Life je regenerativní přístup k našemu budoucímu zastavěnému prostředí

VELUX představuje koncept Build for Life jako součást širší strategie zaměřené na udržitelnost a jako příspěvek k plnění cíle udržitelného rozvoje OSN SDG11 (Udržitelná města a komunity), čímž posouvá své více než 18 let uplatňované osvědčené postupy v oblasti udržitelných staveb na novou, vyšší úroveň.

Pohled na celý životní cyklus:

Koncept je rozšířen o Model kompasu, který znázorňuje sedm strategických faktorů - flexibilitu, kvalitu, životní prostředí, zdraví, komunitu, místní charakter a cenovou dostupnost - určujících směřování procesu výstavby a rozvoje. Tyto určující faktory umožňují spolupracovníkům napříč odvětvími postupovat podle jednoduchého a otevřeného rámce pro vývoj a transformaci budov pro budoucnost.

Koncept Build for Life přesahuje úroveň projektování a vytváří nový společný jazyk a způsob myšlení zaměřený na celé odvětví stavebnictví, které je poháněno silným přesvědčením, že pouze společnou prací napříč celým odvětvím budeme schopni dosáhnout zdravějšího a udržitelnějšího bydlení pro všechny.

Model kompasu byl vytvořen ve spolupráci se společnostmi EFFEKT Architects, MOE Engineers, LeaderLab a skupinou VELUX. Kompas má sloužit jako partnerská platforma a vyzývá další partnery s podobně smýšlejícími vizemi, aby iniciovali změny v oblasti zastavěného prostředí.

Jdeme příkladem: zásady pro obytné budovy

Aby ukázala, jak stavět udržitelně, vypracovala skupina VELUX společně se společnostmi EFFEKT Architects a MOE Engineers pět zásad pro praxi. Zásady vycházejí z typické tržní referenční hodnoty a popisují různá zlepšení a snížení v porovnání s ní. Zaměřují se na zdraví, škálovatelnost, sdílení, jednoduchost a přizpůsobivost.

Projekt Living Places (Místa pro život) v Kodani

Kodaň je světovým hlavním městem architektury pro rok 2023 pod hlavičkou Copenhagen in Common (Kodaň společně). V rámci partnerského projektu pro rok 2023 bude ve spolupráci se společnostmi EFFEKT Architects, MOE Engineers, Enemaerke & Petersen a skupinou VELUX postaven první prototyp Living Places.

Výstavba tohoto prototypu se plánuje v centru Kodaně, v bývalém areálu železničních dílen Jernbanebyen. Projekt Living Places Kodaň bude prvním praktickým příkladem a ukázkou toho, jak lze koncept Build for Life uvést do života, aby poskytl inspiraci a podněty pro nová řešení pro budoucí výstavbu a bydlení.

,,Projekt Living Places Kodaň názorně ukáže, že nemusíme čekat na budoucí technologie, abychom posunuli zastavěné prostředí do odpovědnější a regenerativnější pozice - pozice, ve které je průmysl součástí přechodu ke zvrácení změny klimatu. Představujeme řešení 1:1, která snižují emise uhlíku a zajišťují zdravé domovy a komunity pro budoucí obyvatele," říká Sinus Lynge, partner ve společnosti EFFEKT Aarchitects.

,,Výsledkem tohoto ambiciózního projektu budou škálovatelná řešení, která mohou stanovit standard pro novou generaci udržitelných domů. Domy navrhujeme a materiály vybíráme na základě cílů Pařížské dohody, abychom dosáhli výrazného snížení emisí CO2. Nejdůležitějším aspektem projektu Living Places Kodaň je však to, že si zachováváme holistický přístup. Snažíme se stavět domy, které se intenzivně zaměřují na fyzické i duševní zdraví a celkové pohodlí uživatelů," říká Steffen Maagaard ze společnosti MOE Engineers.

,,Jsme velmi rádi, že se můžeme podílet na tomto partnerství, díky němuž vzniknou domy, které budou odpovídat standardům budoucnosti. Myslíme si, že je to pro nás jako pro společnost skvělá příležitost přispět k tak ambicióznímu projektu - včetně všech možností, jak se v jeho průběhu učit," uvádí Henrik Mielke, výkonný ředitel dodavatelské společnosti Enemaerke & Petersen.

,,Toto je náš příspěvek k silnému závazku k lepším budovám, komunitám a městům pro lidi i planetu. Kombinací podnětů pro design a stavebních zásad můžeme utvářet a proměňovat budovy a komunity, které budou dobré pro klima, ale také pro nás pro všechny, jelikož budeme moci stavět cenově dostupněji," uvádí Lone Feifer, ředitel pro udržitelné budovy skupiny VELUX.

Navrhováním zastavěného prostředí zaměřeného také na uspokojování našich emocionálních potřeb, bychom mohli být průkopníky nového způsobu myšlení o domově, který není jen o konkrétní lokalitě, ale také o místním kontextu a o tom, jaký život umožňuje lidem žít. Projekt Living Places Kodaň vznikl ve spolupráci mezi společnostmi EFFEKT Architects, MOE Engineers, Enemaerke & Petersen a skupinou VELUX.

Na tomto příkladu také demonstrujeme výhody šikmé střechy. V exteriéru poskytuje více slunečního světla a lepší odraz, uvnitř budovy získáváte denní světlo shora. Navíc můžete využít komínového efektu, atraktivních prostorů a propojení v celé budově. Toto řešení je škálovatelné pro různé typy budov v podobě dřevěných prefabrikovaných stavebnicových systémů.

Zahájení konference Build for Life dne 15. listopadu

Návrh byl představen na celosvětové konferenci, kde se sešli architekti, stavitelé, inženýři, designéři, projektanti a další odborníci z oboru. Na dvou hlavních plénech v dánské Kodani a na plénech v Severní Americe a Číně vystoupilo více než 90 odborných řečníků z celého světa.

Více informací i možnost přihlášení na konferenci Build For Life naleznete na stránkách Build For Life (velux.com)

O skupině VELUX

Již 80 let vytváří skupina VELUX lepší prostředí pro život pro lidi na celém světě; maximálně využívá denní světlo a čerstvý vzduch skrze střechu. Náš výrobní program zahrnuje střešní okna a modulární střešní okna, dekorativní žaluzie, protisluneční výrobky a rolety, stejně jako instalace a řešení pro inteligentní domy. Tyto výrobky pomáhají zajistit zdravé vnitřní prostředí pro práci i učení, pro hru i zábavu. Působíme celosvětově s prodejními a výrobními provozy ve více než 40 zemích a přibližně 11 500 zaměstnanci po celém světě. Vlastníkem skupiny VELUX Group je společnost VKR Holding A/S, společnost s ručením omezeným, která je plně vlastněna neziskovými dobročinnými nadacemi (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodinou. V roce 2020 dosáhla společnost VKR Holding celkových příjmů ve výši 22,6 miliardy dánských korun a nadace THE VELUX FOUNDATIONS věnovaly na dobročinné granty 142 milionů eur. Více informací na www.velux.com.

O společnosti EFFEKT

EFFEKT je designové a výzkumné studio se sídlem v Kodani. Koncepty a návrhy studia EFFEKT, které kombinují designové myšlení a systémový přístup k designu s citlivým přístupem zohledňujícím lidský rozměr a zaměřením na zkušenosti koncových uživatelů, jsou silně ovlivněny základními hodnotami skandinávského společenského modelu a kultury. EFFEKT má kořeny v urbanistickém plánování, krajinářském a architektonickém designu a nabízí řešení a poradenské služby v oblasti zastavěného prostředí, městského metabolismu a ekosystémových služeb - pracuje komplexně na energetických a materiálových tocích ve městech a plánuje regenerativnější budoucnost. EFFEKT zaměstnává 60 lidí a má aktivní projekty ve většině Evropy, Severní Ameriky a na Blízkém východě. Její projekty jsou různého rozsahu, od urbanistických plánů po krajiny, veřejný prostor, budovy a objekty. Mezi nejvýznamnější projekty patří Forest Tower, nové koncepty společného bydlení pro IKEA a Home.Earth, přeměna přetížených obytných čtvrtí Gellerup a Rosenh?j a několik neformálních pouličních sportovišť pro mezinárodní nevládní organizaci GAME. V posledních letech získala práce společnosti EFFEKT mezinárodní uznání a ocenění, včetně titulu Stavba roku, Zlaté medaile MOV IAKS a několika nominací na Cenu Miese van der Rohe. Více informací na www.effekt.dk.

O společnosti MOE Engineers

,,MOE je jednou z největších dánských multidisciplinárních konzultačních a stavebních společností s více než 900 zaměstnanci v kancelářích v Dánsku a v dceřiných společnostech v Norsku a na Filipínách.

MOE je součástí skupiny Artelia Group, mezinárodní multidisciplinární poradenské, inženýrské a projektové skupiny specializující se na stavebnictví, infrastrukturu, vodohospodářství, průmysl a energetiku. Celá skupina má 6 100 zaměstnanců a v roce 2018 dosáhla obratu ve výši 632 miliónů eur.

Skupina má pobočky ve více než 30 zemích Evropy, Afriky, Blízkého východu, Asie a Ameriky a je 100% vlastněna svými manažery a zaměstnanci."

O společnosti Enemaerke & Petersen A/S

  • Dánská stavební společnost - rekonstrukce a nová výstavba
  • Jeden z hybatelů agendy udržitelnosti v dánském stavebnictví
  • Sociální bydlení, školy, zařízení denní péče, kancelářské budovy a nová bytová výstavba
  • 800 zaměstnanců
  • Tržby: 2,2 miliard dánských korun (v roce 2020)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů