Úterý, 27. února 2024

Nový projekt - Udržitelný e-shop

Nový projekt - Udržitelný e-shop

Ochrana životního prostředí, udržitelná spotřeba, společenská odpovědnost za planetu, to jsou témata, která společností rezonují v posledních dvou letech v mnohem větší míře než kdy předtím. Proto se spojila Heureka, Komerční banka, společnost Visa a Asociace společenské odpovědnosti a představují společný projekt ,,Udržitelný e-shop". Smyslem projektu je podpořit a motivovat e-shopy, které se snaží o udržitelný provoz a myslí na dopady svého podnikání.

"Ve Visa věříme, že obnova světové ekonomiky jde ruku v ruce s tím, jak se chováme k naší planetě. Nejen velké společnosti, ale i menší prodejci by si měli pohlídat dopady svých aktivit, a kromě toho sledovat stopy, které po sobě zanechávají jejich dodavatelé," řekl Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko. ,,V Česku jsme zaregistrovali 45procentní nárůst v online platbách mezi červnem loňského roku a červnem 2021 a dnes už více než dvě třetiny Čechů nakupují na internetu minimálně jednou za měsíc. Možnost vybrat si obchod podle toho, jak se staví k ochraně naší planety proto vřele vítáme."

,,Těší nás, že jsme se mohli do projektu Udržitelný e-shop zapojit od samotného začátku a podílet se tak na smysluplném projektu. Oblast ecommerce hraje důležitou roli v našem podnikání a stále více se dotýká i našeho osobního života. Považujeme proto za důležité podpořit snahy e-shopů v úsilí směřující k dosažení udržitelného provozu. Důležitá je i skutečnost, že díky tomuto projektu budou zákazníci, pro které je kritérium odpovědného přístupu důležité, mít mnohem více informací při rozhodování, kde nakupovat," říká Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro Brand strategii a komunikaci KB.

"Udržitelné podnikání a udržitelná spotřeba se staly v Česku nejen společenským trendem, ale pomalu naprostou samozřejmostí. Cílem značky Udržitelný e-shop je nejen srovnávat e-shopy v udržitelnosti, ale být pro všechny e-shopy inspirací a návodem, jak být ve svém provozu udržitelnější. Stejně tak pro spotřebitele, kde a s jakým dopadem utrácet své peníze," dodává Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

"V našich statistikách vidíme, že nejen vlivem pandemie přichází nový trend a změna toho, jak u online nákupů lidé přemýšlí. Například přes 16 % zákazníků začalo více koukat na český původ a všímat si udržitelného a odpovědného chování. Proto chceme našim zákazníkům cestu k výběru správného e-shopu zjednodušit. Zároveň si e-shopy, kterým není společenská odpovědnost a udržitelnost lhostejná, zaslouží ocenění a veřejnou podpora jejich podnikání," říká Tomáš Braverman, generální ředitel skupiny Heureka Group.

Vedle e-shopů rezonuje téma udržitelnosti i u nakupujících. Podle průzkumu až 68 % Čechů je připraveno vzdát se části komfortu ve prospěch ,,zelenějších e-shopů a 20 % nakupujících vnímá kroky internetového obchodu pro udržitelnost jako jeden z bodů při svém rozhodování.

Aby e-shopy podnikaly v souladu s udržitelností, nemusí nutně prodávat jen ekologické šetrné produkty, ale jedná se o komplexní přístup ke snižování vlastní uhlíkové stopy. Například používají zero waste balení, podporují lokální dodavatele nebo ve svých kancelářích a skladech důsledně recyklují veškerý odpad.

K sociálnímu přesahu dochází také odpovědným přístupem k zaměstnancům, dodavatelům a komunitě. "Za udržitelností je ale více - jde třeba také o začleňování znevýhodněných osob do pracovního procesu, budování dlouhodobých vztahů s dodavateli nebo podílení se na dlouhodobých aktivitách, které přispívají k řešení environmentálních nebo sociálních problémů," vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti .

Kdo se může stát Udržitelným e-shopem?

Každý e-shop, který se chce na Heurece být prezentován jako udržitelný a získat ikonu "Udržitelný e-shop", musí vyplnit dotazník z různých oblastí odpovědného přístupu ke svému podnikání. Odborným garantem hodnocení je Asociace společenské odpovědnosti, která je největší iniciativou CSR a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v České republice. Každá z položených otázek má jinou bodovou váhu. Aby e-shop stal "udržitelným eshopem" a ikonu získal, musí dosáhnout alespoň minimální bodové hranice. Po splnění této podmínky je považován za Udržitelný. Zelená ikona "Udržitelný e-shop" pak bude umístěna nejen na jejich e-shopu, ale hlavně na stránkách Heureky, vedle certifikátů jako Ověřeno zákazníky autorizovaný prodejce, nebo ocenění Shop roku.

Vyvrcholením společného projektu pak bude každoroční soutěž "Shop roku", kde bude poprvé v letošním roce uděleno i ocenění "Udržitelný e-shop roku".

Příloha: Oblasti dotazníku pro získání certifikátu "Udržitelný e-shop":

? Odpovědný přístup k životnímu prostředí - jedná se o nejširší oblast, která se zabývá otázkou Provozu a Udržitelnosti produktů

? Provoz - balení produktů do recyklovaných nebo obnovitelných materiálů, klimaticky neutrální doprava zboží k zákazníkovi, ekologické nakládání s odpadem, úspora elektrické energie a vody, dodržování uhlíkové neutrality

? Udržitelnost produktů - materiály a procesy jejich zpracování dodržují udržitelné postupy a nepoškozují životní prostředí

? Odpovědný přístup k zaměstnancům - zaručení bezpečných pracovních podmínek, dodržování základních lidských práv a adekvátní mzdy, proto se zaměřit na to, zda se věnuje zaměstnancům nad rámec legislativních povinností, a to např.: poskytuje zaměstnancům vyšší než minimální důstojnou mzdu dohlíží na to, aby měly ženy a muži rovné mzdy na srovnatelných pozicích, přijímají zpětné vazby od zaměstnanců, poskytujeme zaměstnancům benefity, zvyšuje kvalifikaci zaměstnanců, začleňuje znevýhodněné skupiny osob nad rámec zákonné povinnosti

? Odpovědný přístup k dodavatelům - základní znalost celého dodavatelského řetězce nastavuje férové ceny a nevyužívá případného monopolního postavení, buduje dlouhodobé vztahy, hradí všechny smluvní závazky dle smluv a nevytváří potenciální druhotnou platební neschopnost

? Odpovědný přístup k zákazníkům - poskytuje transparentní informace zákazníkovi (VOP, reklamační proces), má zavedený interní proces ochrana osobních údajů

? Odpovědný přístup k řízení společnosti - případný zisk nebo jeho část je využívána pro rozvoj naplňování veřejně prospěšných cílů, má nastavený etický kodex, má nastavené antikorupční opatření, transparentní přístup k informacím zainteresovaným skupinám osob

? Odpovědný přístup ke komunitě - je držitelem certifikace, součástí udržitelné iniciativy (např. B Corp; Dopper Wave), věnuje se dobrovolné aktivitě, která přispívá k řešení environmentálních nebo sociálních problémů

Více informací na http://www.udrzitelnyeshop.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů