Pátek, 1. března 2024

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, rozhodla o rozšíření oblasti s intenzivním lovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, rozhodla o rozšíření oblasti s intenzivním lovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem

Státní veterinární správa tímto krokem reaguje na šíření afrického moru prasat v sousedním Polsku, kde došlo k prolnutí oblastí s výskytem afrického moru prasat mezi ohnisky na východě a západě země, a je tak patrné šíření afrického moru napříč polským územím.

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, rozhodla o rozšíření oblasti s intenzivním lovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem.

Státní veterinární správa tímto krokem reaguje na šíření afrického moru prasat v sousedním Polsku, kde došlo k prolnutí oblastí s výskytem afrického moru prasat mezi ohnisky na východě a západě země, a je tak patrné šíření afrického moru napříč polským územím.

Dosavadní oblast byla vymezena v nejrizikovějších oblastech Libereckého a Ústeckého kraje, mezi Hřenskem a Harrachovem. Od 1. 12. 2021 je tato oblast rozšířena a pokračuje dále podél česko-polské hranice na východ a zasahuje příhraniční oblasti Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Mapu honiteb v zóně intenzivního lovu naleznete na tomto odkazu.

V oblasti intenzivního lovu bude vypláceno zástřelné ve výši 2000 Kč za každý ulovený kus černé zvěře. V případě nálezu uhynulého kusu černé zvěře bude nálezci vyplaceno 3000 Kč za kus. Ve zbytku České republiky, mimo vyhlášenou oblast nálezné nadále zůstává na 2000 Kč za uhynulé prase divoké.

Opatření Státní veterinární správy má motivovat lovce k zintenzivnění lovu černé zvěře ve vymezené oblasti a snížení populace černé zvěře v honitbách zařazených do oblasti což se týká přibližně 7200 km?. Riziko zavlečení a následná perzistence AMP výrazně stoupá v oblastech s vysokou populační hustotou prasat divokých, proto je velmi důležité plošné snižování jejich početních stavů. V této oblasti je zcela zásadní úloha uživatelů honiteb. Vzájemná spolupráce mysliveckých organizací a orgánů státní správy myslivosti je naprosto nezbytná a rozhodující pro úspěšnost postupu a dosažení cíle.

Celé znění mimořádných veterinárních opatření naleznete na úřední desce SVS.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů