Pátek, 1. března 2024

Projekt na obnovu a rozvoj Průhonického parku začíná

Projekt na obnovu a rozvoj Průhonického parku začíná

Tento týden započaly v Průhonickém parku stavební a arboristické práce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu: Průhonický park - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO. Cílem projektu je obnovit jedinečnou krajinářskou kompozici, zajistit bezpečnost u přestárlých stromů, opravit cesty i drobné historické stavby. Na celkový výsledek se mohou návštěvníci těšit již v prosinci 2023.

Průhonický park, který je Národní kulturní památkou a je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO, je oblíbenou turistickou destinací. Představuje mimořádně cenou památku zahradního umění s unikátní kompozicí a obsáhlou sbírkou dřevin.

,,Porosty stromů představují naprosto dominantní prvek prostorové struktury parku. Jejich celková výměra činí téměř 100 hektarů a je zde evidováno přibližně 12 tisíc jednotlivých stromů. Díky stáří parku ale dochází k postupnému dožívání některých stromů, a to jak v porostech, tak u solitérních a kompozičně významných jedinců. V současné době je v alarmujícím stavu více než 17 % porostů a 70 % z nich potřebuje pěstební zásah. Nutné ošetření vyžaduje i velké množství stromů, především podél cest," říká Jiří Šmída, vedoucí Správy Průhonického parku a dodává: ,,Pokud bychom situaci neřešili, postupem času by došlo k rozpadu původní krajinářské kompozice. Jsme rádi, že jsme díky tomuto projektu získali prostředky na oživení porostů, udržení kompozice a zajištění provozní bezpečnosti. Věřím, že to vše bude mít vliv na spokojenost našich návštěvníků."

Obnova původní krajinářské kompozice a zajištění bezpečnosti u stávajících přestárlých nebo jinak narušených jednotlivých stromů a porostů není jediným cílem projektu. V průběhu dvou let dojde také k obnově mlatových cest, ohradních zdí a v neposlední řadě i drobných historických staveb, které se v parku nacházejí. Návštěvníci se mohou těšit také na nové expozice v rekonstruovaných objektech České chaloupky, Rybárny a Wachhausu a nový informační systém.

Realizací projektu, za významného přispění finančních prostředků z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu, se zvýší atraktivita Průhonického parku a zajistí se uchování této významné památky pro další generace.

Projekt bude realizován od prosince 2021, kdy začnou probíhat stavební a arboristické práce. V zimních měsících mimo vegetační dobu bude docházet především k ořezu a kácení přestárlých a nemocných stromů. Od jara 2022 se přidají zahradnické práce jako úpravy průhledů, výsevy nových trávníků, výsadba nových stromů a tisíců cibulovin. V příštím roce dojde také k opravě drobných historických staveb v parku, ve kterých vzniknou nové expozice pro návštěvníky. Jako poslední dojde k rekonstrukci cest nejen hlavních návštěvnických okruhů.

Více informací o projektu je k dispozici na webových stránkách Průhonického parku.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů