Pátek, 1. března 2024

Lithiové baterie a požární bezpečnost

Lithiové baterie a požární bezpečnost

Zvyšující se počet zahoření a požárů vzniklých nesprávným skladováním a zacházením s lithiovými bateriemi stále neubývá. Doporučujeme proto ověřit způsob skladování zavedený na vašich sběrných místech a ve firmách. V případě zjištění nedostatků považujeme za vhodné zavést opatření níže popsaná a obrátit se na KS ECOBAT.

Prevence platí i při skladování baterií

Použité baterie ve fázi sběru, shromažďování, skladování a zpracování často nejsou většinou dostatečně chráněny proti vzájemnému zkratování nebo mechanickému poškození. V důsledku toho dochází stále častěji při nakládání s použitými lithiovými bateriemi k incidentům (požáry, exploze), a to i na území České republiky. Problematika bezpečného nakládání s použitými bateriemi se netýká jen kolektivních systémů (například ECOBAT), ale v různé míře i všech sběrných dvorů obcí a skladových areálů odpadářských firem.

Proč mohou být lithiové baterie nebezpečné?

V případě primárních baterií je v nich obsaženo kovové lithium, které se vyznačuje mimořádnou reaktivitou při styku s kyslíkem. Lithium iontové a lithium polymerové baterie obsahují řadu látek s vysokým podílem chemicky vázaného kyslíku, a tudíž podporující hoření. Materiály záporných elektrod jsou samy o sobě hořlavé a nezřídka na vzduchu samozápalné.

Incidenty při nakládání s použitými bateriemi mohou být způsobeny nezamýšleným zkratem nebo mechanickým porušením článku či baterie. Při zkratu díky vysokým proudům dochází k mimořádnému zahřátí vodivých médií, které mohou iniciovat hoření okolních látek, mechanické poškození pevných obalů baterií a reakce je pak urychlena snadným přístupem vzdušného kyslíku.

Na jaké typy baterií si dát pozor?

V každém případě požární rizika rostou při zvýšené koncentraci některých typů lithiových baterií. ECOBAT považuje všechny lokality, kde se vyskytuje více než 30 kg lithiových baterií, za provozovny se zvýšeným rizikem. Jedná se především o následující skupiny baterií:

 • knoflíkové lithiové baterie
  (používané v běžných spotřebitelských elektrozařízeních, placatý celokovový tvar, označení například CR2032, CR2450, CR123 a podobně)
 • primární články LiSOCl2
  (regulace, měření, průmyslová automatizace, články běžných tvarů od tužkových do velkých monočlánků, označení například TL-5902, LS-14250 a podobně, často s kovovými svorkami)
 • lithium iontové ( LiIon) nabíjecí průmyslové články a sady
  (repase akumulátorů do nářadí, elektrokol, typické jsou pestré barvy článků, v případě sad pak nahé kovové plochy)
 • lithium polymerové články (Li-Pol)
  (dříve používané zejména modeláři, dnes prakticky ve veškeré běžné elektronice - PC, mobily a podobně, mají pouze měkký hliníkový obal, často jsou články nafouklé)

Opatření na zvýšení požární bezpečnosti

ECOBAT v posledním roce zavedl několik zásadních bezpečnostních opatření, která zároveň doporučuje všem svým sběrovým partnerům:

 1. Zajistit vhodné místo a způsob skladování
  Skladujte baterie v dobře větraném, suchém a chladném prostředí, nenechávejte boxy s bateriemi na přímém slunci, u zdrojů tepla nebo na dešti. Při větším a pravidelném výskytu lithiových baterií zvažte pořízení speciálního přístřešku pro jejich skladování, který umístěte v dostatečné vzdálenosti od provozních a administrativních budov. Provádějte pravidelnou kontrolu
 2. Ponechat baterie v původních obalech
  Vyřazené baterie, které k vám byly dodány v původních obchodních obalech, jsou s největší pravděpodobností částečně nebo úplně nabité. Proto je nikdy z těchto obalů nevyndávejte. Zabráníte tak jejich možnému zkratování a následnému zahoření.
 3. Skladování baterií
  Pro skladování a přepravu baterií používejte vždy pevné shromažďovací nádoby dodané nebo doporučené KS ECOBAT. Mohou být použity i kovové sudy, které však musí být opatřeny nevodivou vložkou. V žádném případě se lithiové baterie nesmí skladovat ani přepravovat v obalech typu big-bag, protože pak dochází k jejich vzájemnému pohybu, tření a možnost vzájemného zkratování se zvyšuje.
 4. Manipulovat opatrně
  Udělejte vše pro to, abyste skladované baterie mechanicky nepoškodili. Zásadně nepřesypávejte baterie z jedné nádoby do druhé. Při třídění baterie do sběrných nádob nevhazujte, ale opatrně vkládejte. Ve zvýšené míře toto platí pro firmy, které provádějí demontáž elektroodpadu a které musí baterie z demontovaného zařízení odstraňovat. Zvláště opatrně nakládejte s měkkými Li-Pol články. Je vhodné nafouklé Li-Pol články zabalit do bublinkové folie.
 5. Zamezit zkratování článků
  Velmi často najdete mezi bateriemi celokovové články nebo sady článků s nahými kovovými svorkami. Toto se týká nejen LiIon baterií, ale velmi často i NiCd článků. V takovém případě je vhodné zaizolovat kovové části izolační páskou, zabalit do smršťovací folie nebo použít karton. Dalším vhodným opatřením je prosypávat baterie ve skladovacích boxech sypkým vermikulitem, který si můžete objednat u KS ECOBAT.
 6. Být připraveni na mimořádné situace
  Přes všechna preventivní opatření nemůžeme zcela vyloučit, že dojde k zahoření některého ze skladovaných lithiových článků. V takovém případě je vhodné mít ve skladu připraven zásobník s pískem a hořící článek rychle pískem zasypat. Boxy s lithiovými bateriemi (pokud musí být uskladněny v interiéru) musí být snadno a rychle přemístitelné mimo halu běžnou manipulační technikou. ECOBAT bude v nejbližší době testovat některé speciální hasicí látky s cílem vybavit postupně větší skladové prostory co nejúčinnějšími hasicími přístroji. Samozřejmostí by mělo být vybavení skladů kouřovými detektory a pro monitoring zvýšených teplot je možné použít nákladnějších termo kamer nebo levnějších pyrometrů.

Závěr

O výhodách lithiových baterií není pochyb. Na konci jejich životnosti přichází čas na recyklaci, což je jednoznačně správná cesta s ohledem na omezené zdroje surovin, udržitelnost a ochranu životního prostředí. Postupnými kroky směřujeme k lepší legislativě a pochopení ekonomických a bezpečnostních souvislostí při zpracování použitých lithiových baterií.

Zdroj: ECOBAT

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů