Pátek, 1. března 2024

Technologie PolystyreneLoop obdržela prestižní cenu

Technologie PolystyreneLoop obdržela prestižní cenu

První továrna na zpracování odpadního stavebního pěnového polystyrenu v Evropě - PolystyreneLoop, obdržela prestižní ocenění Inovátor roku v kategorii malých a středních firem. Slavnostní vyhlášení soutěže pod záštitou nezávislé agentury ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) proběhlo v online podobě 16. listopadu.

Závod PolystyreLoop, sídlící v nizozemském Terneuzenu, spustil provoz 16. června letošního roku. Technologie je schopna ročně zrecyklovat 3 300 tun demoličního odpadu z pěnového polystyrenu pocházejícího ze stavebnictví, čímž ověřuje technickou, environmentální a ekonomickou proveditelnost nového recyklačního procesu, v němž lze pěnový polystyren obsahující retardér hoření HBCDD[1] plně začlenit do oběhového hospodářství místo toho, aby se z oběhu vytratil. ,,Asociace evropských výrobců expandovaného pěnového polystyrenu (EUMEPS) iniciovala výstavbu závodu PolystyreLoop, využívajícího fyzikálně chemickou recyklaci odpadu z pěnového polystyrenu s retardérem hoření HBCDD. Retardér hoření se v Evropě používal pro aplikace pěnového polystyrenu v izolacích budov do roku 2015 a následně byl nahrazen typem, který nemá perzistentní vlastnosti. Likvidace odpadu z pěnového polystyrenu s retardérem hoření byla před spuštění PolystyreneLoop povolena pouze spalováním, pěnový polystyren je přitom 100% recyklovatelným materiálem," vysvětluje František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR. Na financování výstavby závodu se podílelo více než 70 zástupců průmyslu z celého hodnotového řetězce pěnového polystyrenu, včetně českého Sdružení EPS.

TIP: Kam s polystyrenem aby byl zrecyklován poradí aplikace www.KAMsNIM.cz

Technologie PolystyreneLoop byla po necelém půlce provozu oceněna, jako Inovátor roku v kategorii malých a středních firem, v prestižní soutěži nezávislé mezinárodní agentury ICIS, která je již více než 150 let aktivní v oblasti informací o chemickém trhu. Agentura byla založena v roce 1871 ve Spojených státech amerických a původně se zabývala analýzou cen jednotlivých komodit. Postupně expandovala do celého světa a rozšířila své aktivity i na nové produkty, jako např. plasty a průmyslová hnojiva. Agentura pravidelně oceňuje inovativní projekty v oblasti v chemického průmyslu.


[1] Retardér hoření HBCDD se pro aplikace EPS ve stavebnictví používal ke snížení hořlavosti více než 50 let. Pro své možné persistentní vlastnosti byl zařazen mezi tzv. POP látky, které řeší celosvětově Stockholmská úmluva. Signatáři této úmluvy dospěli v květnu 2014 k rozhodnutí o zákazu dalšího používání této látky ve všech aplikacích. Evropští výrobci EPS postupně nalezli stejně účinnou náhradu v retardéru hoření Polymeric FR, který nemá POP vlastnosti. V ČR se izolační desky z EPS obsahující HBCDD nevyrábí již od 1.10.2015.
Zdroj: https://www.izolace-info.cz/aktuality/21010-nakladani-s-odpadnim-penovym-polystyrenem-eps-obsahujicim-hexabromcyklododekan-a.html

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů