Úterý, 27. února 2024

Zpravodaj MŽP o odpadové budoucnosti

Zpravodaj MŽP o odpadové budoucnosti

Snížit celkové množství odpadu, redukovat objem odpadů ukládaných na skládky, zvýšit podíl recyklovatelných a opravitelných výrobků - takové jsou hlavní cíle naší odpadové budoucnosti. Dosáhnout jich můžeme transformací odpadového hospodářství díky strategii Cirkulární Česko a pomocí nových dotací jako např. nastávajícím Operačním programem Životní prostředí. O tom všem i způsobu, jak si od příštího roku můžou obce nastavit poplatky za komunální odpad, o plánech odpadového hospodářství do roku 2024, o neplýtvání potravinami i o trendech ve třídění, včetně detailu, kam vlastně patří ruličky od toaletního papíru, se dočtete právě teď na stránkách Zpravodaje MŽP.

V budoucnu musí vznikat odpadu co nejméně, naopak se dnešní odpady musí změnit na využitelné suroviny nebo posloužit pro výrobu energie. Odpady jsou a budou jedním z motorů proměny budoucí ekonomiky ČR stejně jako ostatních členských států EU. Brát odpady jako zdroj nových výrobků, materiálů, energií nás učí již nová odpadová legislativa z letošního roku, která se v oblasti komunálních odpadů obrací především na naše města a obce.

,,Evropská unie v roce 2018 přijala doslova balík nových předpisů o odpadech, který má přispět ke zvýšené recyklaci odpadů a k vytvoření oběhového hospodářství. Díky němu se zlepší způsob nakládání s odpady a podpoří se opětovné používání cenných materiálů a surovin z již dosloužilých výrobků. Ministerstvo životního prostředí na nové evropské předpisy již reagovalo, a to přípravou hned několika nových zákonů a vyhlášek, které se týkají odpadů, jejichž podstatnou část schválil parlament na sklonku loňského roku. Nová pravidla stanovují právně závazné cíle s pevnými termíny jak pro recyklaci odpadu, tak i pro omezení skládkování. Základní informace o aktuálních prováděcích předpisech v oblasti komunálních odpadů a změnách, kterými procházejí především obce, najdete spolu s odkazy na podrobnější vysvětlení na stránkách Zpravodaje," vysvětluje ministr Richard Brabec.

Informace o aktuálních prováděcích předpisech v oblasti komunálních odpadů a o nastavení změn v dalším období pro obce najdete v rozhovoru s ředitelem odboru odpadů MŽP Janem Maršákem. Ten říká, že základním posunem do budoucnosti je Cirkulární Česko 2040, jehož strategický rámec plánujeme schválit do konce letošního roku. Kromě toho vám představí i nová pravidla, kterými by se samosprávy měly řídit. Další zajímavý náhled do odpadové reality i nejnovějších trendů v třídění najdete v rozhovoru s tiskovou mluvčí společnosti EKO-KOM Lucií Müllerovou. V novém čísle se seznámíte i s tipy, jak zbytečně neplýtvat a nevyhazovat věci již nepoužívané nebo nadbytečné, odkazy na reuse centra, opravárny nebo výměnné obchody a také s řadou rad, jak neplýtvat potravinami a jídlem.

Otevřete aktuální číslo Zpravodaje MŽP.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů