Pátek, 1. března 2024

Dopad balíčku Fit for 55 na ČR bude zásadní, jeho cíle musí být splnitelné

Dopad balíčku Fit for 55 na ČR bude zásadní, jeho cíle musí být splnitelné

V červenci tohoto roku vydala Evropská komise balíček Fit for 55, jednu z klíčových iniciativ Zelené dohody pro Evropu. Ten obsahuje 13 legislativních návrhů, jejichž cílem je přispět ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Iniciativy v balíčku budou mít zásadní vliv také na český průmysl a konkurenceschopnost podniků. Právě tomuto tématu se věnovalo další z pravidelných setkání zakladatelů CEBRE s českými europoslanci, které se konalo 3. prosince v Praze.

Balíček obsahuje řadu klíčových návrhů, ať už se jedná o revize současných směrnic a nařízení, nebo zcela nové návrhy. Mezi ty hlavní patří např. revize systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), úprava směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED) či směrnice o energetické účinnosti (EED), revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFID), revize směrnice o zdanění energie nebo zcela nové návrhy na vytvoření mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) či sociálního klimatického fondu.

Zakladatelé CEBRE, jimiž jsou Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR se se zástupci Evropského parlamentu shodli na tom, že balíček Fit for 55 bude mít zásadní vliv nejen na český průmysl a podniky, ale také na všechny obyvatele. Zástupci podnikatelských organizací souhlasí s tím, že je potřeba dělat kroky v boji s klimatickými změnami a obecně podporují i dlouhodobý cíl EU stát se klimaticky neutrálním kontinentem. Nicméně tyto snahy musí být v souladu s podmínkami a možnostmi dané země.

Velký vliv na přechod na čisté zdroje energie budou mít pravidla taxonomie. Česká republika v této oblasti bojuje za to, aby byla jako čistý zdroj uznána jaderná energie, což podporují také podnikatelské organizace. Kromě toho je zapotřebí uznat plyn jako přechodné řešení, které umožní postupné omezování získávání energie z uhlí.

V současné době se EU podílí na globálních emisích skleníkových plynů zhruba 8 %. Je proto nutné, aby úsilí o jejich snižování přijali za své především největší světoví producenti emisí a nedocházelo k úniku uhlíku mimo hranice EU. V této souvislosti podnikatelské organizace vítají návrh na vytvoření mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), který by měl úniku uhlíku předcházet. Musí ale být v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Pokud by tomu tak nebylo, hrozila by evropským podnikům restriktivní opatření na třetích trzích. Zavedení mechanismu by ovšem nemělo mít vliv na bezplatnou alokaci emisních povolenek pro evropský průmysl.

Vzhledem k tomu, jak velký vliv bude mít balíček na konkurenceschopnost českých firem, požadují zakladatelé CEBRE, aby byla vypracována důkladná hodnocení dopadů zaměřená nejen na celou EU, ale zacílená přímo na Českou republiku. Důležitou roli budou hrát také finanční prostředky EU vyhrazené na financování této přeměny, které musí Česká republika využít na maximum.

V rámci dalších vyjednávání bude nutné zajistit, aby finální podoba balíčku nastavila cíle, které budou splnitelné. Během jednání také vyjádřili zakladatelé CEBRE zájem o spolupráci na uvedených tématech se všemi českými europoslanci i v budoucnu.

Delegace zakladatelů CEBRE na jednání vedli prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Za Evropský parlament se jednání účastnili europoslankyně Martina Dlabajová, Kateřina Konečná, Radka Maxová, Veronika Vrecionová a europoslanci Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík, Luděk Niedermayer, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra a Tomáš Zdechovský.

Zdroj: HK ČR

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů