Pátek, 1. března 2024

V třídění a recyklaci nápojových kartonů Češi zaostávají

V třídění a recyklaci nápojových kartonů Češi zaostávají

Česká republika se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v evropském žebříčku třídění papírového a plastového odpadu, ovšem v třídění a následné recyklaci jiných odpadových materiálů včetně nápojových kartonů zaostává za evropským průměrem. Belgie, Německo a Španělsko jsou naopak v této oblasti na špici.

Podle statistiky společnosti EKO-KOM vytřídil v loňském roce každý obyvatel České republiky téměř 67 kilogramů odpadu. Zpět do oběhu tak umožnil vrácení zhruba 76 % odpadů. Nejvíce se již tradičně třídil papír, u něhož se podařilo dosáhnout míry využití 90 %. Na druhém místě skončilo sklo s 88 % a třetí příčku obsadily plastové odpady se 70 %. Následované kovy se 61 %. Na poslední příčce skončily nápojové kartony s pouhými 24 %.[1]

,,Je vidět, že Čechům na ekologii záleží a mají zájem vracet obaly zpět do oběhu. Je však velká škoda, že zaostávají právě ve sběru a třídění nápojových kartonů, protože se jedná o obal, který je recyklovatelný ve velké míře. Díky složení nápojových kartonů (vyrobených zejména z obnovitelných materiálů) a jejich vysoké efektivitě v rámci balení a přepravy, mají nejnižší uhlíkovou stopu ve své kategorii, zejména mléka a džusy. Ve velké míře tak přispívají k nízkouhlíkové oběhové ekonomice," říká Annick Carpentier, generální ředitelka ACE, sdružení výrobců nápojových kartonů.

Některé země stanovily své národní cíle v oblasti recyklace nápojových kartonů dobrovolně již v roce 2019. Jedná se například o Rakousko (50 %), Belgii (60 %), Německo (75 %) a Francii (orientační cíl 59 %).[2] Tyto země jsou v recyklaci nápojových kartonů nejlepší.

Nejlépe si vede Belgie a Německo

Na evropský trh se ročně dostane kolem 900 000 tun nápojových kartonů. Více než polovina se využívá při balení mléčných výrobků, zbytek je používán na džusy a další tekuté potravinářské výrobky. Obyvatelé členských zemí Evropské unie za poslední dva roky vytřídili a vrátili k případné recyklaci přes polovinu použitých nápojových kartonů.

V evropském měřítku se nejvíce daří Belgii a Německu. Německo dokázalo vytřídit v loňském roce více než 87 % nápojových kartonů.[3] Jsou na vrcholu i v samotné recyklaci těchto obalů. Zpracovávají je ve třech specializovaných závodech, ke kterým na jaře 2021 přibyla nová moderní recyklační továrna poblíž Kolína nad Rýnem.[4]

Národní cíle sběru a recyklace nápojových kartonů do roku 2030 a dále

Členové ACE se prostřednictvím dokumentu s názvem The Beverage Carton Roadmap to 2030 and beyond (Národní cíle sběru a recyklace nápojových kartonů do roku 2030 a dále) zavázali přijmout opatření ve všech částech hodnotového řetězce, a to od udržitelného získávání zdrojů po dopad na klima a recyklaci. V rámci 10 závazků ACE je zahrnuto zvýšení sběru a recyklace nápojových kartonů tak, aby bylo dosaženo 90 % sběru pro míru recyklace a alespoň 70 % míry recyklace do roku 2030. Jedním ze závazků je také dekarbonizace hodnotového řetězce v souladu s vědecky podloženými cíli s kritériem 1,5 °C.

V souladu s vizí členů ACE bude do roku 2030 každý nápojový karton:

  • vyroben pouze z obnovitelných nebo recyklovaných materiálů
  • plně recyklovatelný a recyklovaný
  • vyrobeny výhradně z udržitelných zdrojů
  • obalovým řešením s minimální uhlíkovou stopou

Členové ACE se také zavázali, že do roku 2030 budou nápojové kartony používat více papírových vláken (papírového podílu) a méně plastů.

Všechna papírová vlákna používaná k výrobě nápojových kartonů pocházejí z udržitelně obhospodařovaného lesa, což zvyšuje biologickou rozmanitost našich ekosystémů. Členové ACE budou také každé dva roky informovat o využití obnovitelných materiálů a recyklovaného obsahu a budou tak mapovat aktuální stav. Se závazky a cíli stanovenými v dokumentu ,,Národní cíle sběru a recyklace do roku 2030 a dále" bude průmysl usilovat o to, aby jeho obaly i nadále aktivně přispívaly k ambicím Zelené dohody pro Evropu, konkrétně klimatické neutralitě, cirkulaci, biologické rozmanitosti a odolným potravinovým systémům, aniž by přitom neohrozily zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

Zdroj foto: https://cs.wikipedia.org/

Zdroj: ACE (sdružení výrobců nápojových kartonů).

[1] Eko-Kom, Výroční shrnutí, 2020. Dostupné z: <https://ekokom.cz/vyrocni-shrnuti-2020/>.

[2] ACE, Recycling Brochure, 2021. Dostupné z: <https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2021/10/ACE-Recycling_BROCHURE_September-2021.pdf >.

[3] Eunomia, Recycling of multilayer composite packaging: the beverage carton, A report on the recycling rates of beverage cartons in Germany, Spain, Sweden, and the UK, 2020. Dostupné z: <https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zero_waste_europe_report_-beverage-carton_en.pdf>.

[4] ACE, The launch of a joint company initiative, 2021. Dostupné z: <https://www.beveragecarton.eu/innovation/>.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů