Pátek, 1. března 2024

Pozor na přitápění olejem

Pozor na přitápění olejem

Společnost s ručením omezeným NEVA Group, autorizovaný servis a prodejce značky DAF a TATRA, si přitápěl ve své provozovně odpadním olejem v rozporu se zákonem. Bezpochyby příjemné teplo ale bude stát tuto firmu 200 tisíc korun pokuty od České inspekce životního prostředí, která nabyla právní moci 30. listopadu tohoto roku.

Společnost NEVA Group s.r.o. měla ve své hale plynové topení, to ale zjevně nestačilo k vytopení celých prostor, proto si nelegálním způsobem přitápěla, a to od 1. ledna roku 2019 až do posledního dne následujícího roku. Posloužilo jí k tomu minimálně 20 tun odpadu v podobě motorových, převodových a mazacích olejů, které se ovšem podle zákona nesměly tímto způsobem využívat.

V průběhu inspekční kontroly v říjnu tohoto roku se firma pod tíhou důkazů přiznala, že v uvedeném období takto spálila celou produkci použitého oleje. ,,Na přelomu listopadu a prosince 2020 došlo k vážné poruše zařízení a bylo rozhodnuto jeho nákladnou opravu neprovádět a tuto formu přitápění natrvalo ukončit," uvádí firma v protokolu.

,,Ze strany obviněného došlo jednoznačně k ohrožení životního prostředí vzhledem k tomu, že tyto odpady byly energeticky využity v zařízení, které nezaručovalo únik škodlivin do ovzduší, a tím pádem negativní vliv na okolí," uvádí k tomu ředitelka Oblastního inspektorátu v Plzni Petra Horčicová a dodává, že bylo tímto jednáním navíc znemožněno materiálové využití tohoto odpadu, které má v hierarchii nakládání s odpady přednost před energetickým využitím. Stupeň ohrožení byl s ohledem na výše uvedené vyhodnocen jako poměrně vysoký.

Ve prospěch obviněného bylo ale vzato v potaz, že po dobu šetření s ČIŽP spolupracoval a popsal důvody svého jednání. V době, kdy byla ČIŽP provedena kontrola, byly tyto odpady již řádně shromažďovány a provozovna byla vytápěna pouze plynem.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů