Každá vytříděná baterie se počítá - Světový den Země připomíná význam a důležitost recyklace

Každá vytříděná baterie se počítá - Světový den Země připomíná význam a důležitost recyklace

Celosvětová událost Den Země koordinovaná organizací Earth Day Network se i letos koná v pátek 22.dubna. Již 53. ročník ekologicky motivovaného svátku připomíná důležitost ochrany životního prostředí a jeho nezastupitelnou roli pro lidský život. Významný svátek neopomíjí ani společnost ECOBAT, která v tuzemsku zajišťuje sběr odpadních baterií. Zdůrazňuje smysl sběru a třídění baterií i akumulátorů, který má přímý vliv na ochranu životního prostředí. Za loňský rok se v České republice ve sběrných místech posbíralo téměř 2 tisíce tun odpadních baterií, což v přepočtu znamená více než 80 milionů tužkových baterií.

Po celé České republice je téměř 27 000 sběrných míst, do kterých je možné ukládat přenosné odpadní baterie. Tyto vybrané baterie jsou následně odborným způsobem likvidovány nebo tzv. repasovány, kdy se v bateriích vymění staré články za nové a baterie může dále sloužit. Repase často zvyšuje i výkon původní baterie. Tento životní cyklus baterií je pozitivně vnímám i z důvodu snižování uhlíkové stopy. Díky recyklaci použitích baterií se zase získávají druhotné suroviny, zejména kovy, které slouží k výrobě nových produktů. Ze 100 kg baterií je možné získat až 74 kg druhotných surovin.

Sběr odpadní baterií po celé ČR

Přenosné baterie, které jsou volně vhozeny do směsného odpadu, končí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z nich uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Přitom dnes již téměř v každé obci najdete sběrné nádoby na sběr odpadních baterií. Naleznete je v prodejnách potravin, elektra či železářství, ve sběrných dvorech, venkovních kontejnerech, ale i na obecních nebo městských úřadech. Zde pak slouží nejen občanům, ale také zaměstnancům. I oni zde mohou odevzdávat vybité baterie. ,,Díky dlouhodobé a aktivní účasti obcí i měst, ale hlavně občanů, v systému zpětného odběru baterií společnosti ECOBAT, putují baterie k recyklaci a následnému využití. Třetina všech baterií, která byla v roce 2021 určena k recyklaci, pocházela z měst a obcí," uvádí Kateřina Vránková, ředitelka oddělení Obchodu a Marketingu z neziskové společnosti ECOBAT.

Kde končí použité baterie?

Cesta recyklace baterií začíná tím, že se použité dostanou do sběrných míst, kterých je po České republice už přes 27 000. Vybité baterie ze sběrných míst sváží smluvní partneři kolektivního systému ECOBAT na třídicí linku do středočeského Řevničova. Putují sem svozy z měst a obcí, obchodů i škol, ale i firem či výrobních závodů. Zde jsou odpadní baterie pečlivě roztříděny dle skupiny a chemického složení. Pro jednotlivé typy jsou určeny různé specializované technologie recyklačního procesu. Z třídící linky roztříděné odpadní baterie putují do firem, které se specializují na recyklaci a zpracování různých kovů. V Česku jde například o Kovohutě Příbram, kde se zpracovávají olověné baterie. Větší část vytříděných baterií však směřuje do zahraničí - například do Německa, Francie či Polska. K ekonomicky smysluplné recyklaci je totiž zapotřebí velké množství vstupního materiálu, v tomto případě vrácených použitých odpadních baterek.

Nejvíce baterií se vytřídí na Vysočině

V celorepublikovém srovnání v přepočtu na jednoho obyvatele nejvíce baterie třídí obyvatelé na Vysočině, v Jihomoravském kraji a v Hlavním městě Praze. V těchto krajích bylo za rok 2021 do sběrných míst nasbíráno přes 830 tun odpadních baterií, což představuje 15% nárůst oproti roku předchozímu. Do sběrných míst lidé odnesli v průměru 11 přenosných odpadních baterií typu AA. Naopak nejméně baterií se do sběrných míst dostalo v Moravskoslezském, Karlovarském a Pardubickém kraji (189 tun). Do sběrného místa donesli lidé z těchto krajů v průměru 4 vybité baterie typu AA. Za rok 2021 tak Češi v průměru do sběrný míst donesli 7 ks baterií typu AA.

Důležitá je i nadále osvěta

Společnost ECOBAT poskytuje městům a obcím, školám, firmám, úřadům i běžným spotřebitelům zdarma sběrné nádoby na použité baterie a následně zabezpečuje bezplatný svoz nashromážděných baterií k třídění a recyklaci. ,,Novinkou z roku 2021 je sběr všech skupin baterií (tzn. autobaterie, přenosné, průmyslové) a prioritou je pomáhat sběrovým partnerům snižovat možná rizika spojená s nakládáním s odpadními bateriemi při třídění, skladování a bezpečné přepravě. Samozřejmě nepolevujeme ani s osvětou spotřebitelů. Ty nově informujeme o správném způsobu používání, prevenci a předcházení případnému zkratu baterií," uzavírá Kateřina Vránková. Významnými partnery pro sběr baterií jsou města a obce. Svým občanům nabízí možnost odevzdávat baterie přímo na úřadech, ve sběrných dvorech nebo do venkovních červených kontejnerů. Aktivně též přistupují k osvětě.

ECOBAT je česká společnost založená v roce 2002 výrobci značek Bateria, GP, Panasonic a Varta, Energizer, Duracell - s cílem umožnit výrobcům a dovozcům splnit povinnost zpětného odběru pro český trh. ECOBAT dává použitým bateriím nový život a řadí se k evropské špičce v jejich sběru. Odpadní baterie lze pohodlně a zdarma odevzdat na jednom z 27 000 sběrných míst. ECOBAT organizuje jejich sběr, proces třídění a recyklace. ECOBAT je zapojen do aktivit ČAObH, je členem evropské asociace EUCOBAT sdružující národní systémy zajišťující sběr baterií a partnerem evropského sdružení RENEOS, které pro výrobce baterií zajišťuje sběr, opakované použití, přepravu a recyklaci lithiových baterií.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů