Pátek, 1. března 2024

Známe již výsledky měření hluku a prachu v okolí dolu Turów, limity nebyly překročeny, vliv dolu je ale evidentní

Známe již výsledky měření hluku a prachu v okolí dolu Turów, limity nebyly překročeny, vliv dolu je ale evidentní

Liberecký kraj zveřejnil první výsledky měření hluku a prachu v okolí dolu Turów. Měření vyplývají z česko-polské dohody. Výsledky ukázaly, že limity nebyly překročeny, ale vliv dolu není zanedbatelný.


,,Jen díky turówské dohodě konečně Česká republika kontinuálně měří v okolí dolu všechny limity životního prostředí. Tato data, která budeme průběžně zveřejňovat, nám dávají do ruky účinný nástroj k případným nápravám do budoucna,"
vysvětlila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Ministerstvo životního prostředí zadalo Národní referenční laboratoři pro komunální hluk při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě monitoring hluku a Českému hydrometeorologickému ústavu monitoring koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5.

,,Výsledky obou těchto měření ukazují, že vliv dolu na obyvatele a krajinu je zejména co se týče hluku nepopiratelný, ale stále v limitech českých zákonů. Pokud bychom měli být přísnější, tak je aktuálně potřeba začít změnu limitů i pro české původce hluku," uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. ,,V rámci výsledků průměrných ročních koncentrací polétavých částic byly v roce 2021 dodrženy všechny sledované imisní limity pro ochranu lidského zdraví, které stanoví zákon o ochraně ovzduší."

,,Pro mě je jedním z hlavních přínosů jednání mezi českou a polskou vládou skutečnost, že Česká republika poprvé kontinuálně měří v okolí dolu všechny limity životního prostředí. To nikdy v historii nebylo. Právě chybějící data jsou slabým článkem pro případné spory se společností PGE. V případě, že budou limity překročeny, máme záruky na základě mezinárodní smlouvy a také možnost se obrátit na soudy," dodal hejtman Martin Půta.

Monitoring hluku pokračoval od roku 2020 na stanicích v Oldřichově na Hranicích a na Uhelné. ,,Velmi důležitým poznatkem vycházejícím z tohoto měření je fakt, že po zahájení mezivládních jednání na jaře roku 2021 došlo ke snížení hlukové zátěže z dolu Turów," řekl Václav Židek. Ze závěrečné zprávy zdravotního ústavu vyplývá, že v některých dnech dochází na měřících místech k překračování limitů hluku 40 dB. Ve dvou případech hodnota hluku také překročila hygienický limit s tónovou složkou pro noční čas po dobu jedné hodiny, která je stanovena hranicí 35 dB. ,,Měření rovněž ukázalo, že mezi roky 2020 a 2021 došlo k mírnému snížení dlouhodobé hlukové zátěže," potvrdil radní Václav Židek. Vedlejší zdroje hluku, tj. doprava na silnici Sieniawka-Bogatynia a větrný park na Kamenném vrchu, jsou dle výsledků posuzovány jako nevýznamné.

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 na měřící stanici Uhelná dosahovaly 15,8 ug.m-3 (hodnota imisního limitu je přitom 40 ug.m-3). Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 dosahovaly 11,0 ug.m-3 (hodnota imisního limitu je 20 ug.m-3). Dodržen byl také imisní limit pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic, u které je přípustné 35 překročení za rok a za porušení se tak považuje až 36. roční překročení. Na měřící stanici Uhelná došlo v roce 2021 pouze ke čtyřem překročením tohoto limitu. ,,Dvě z toho zapříčinilo místním ovlivnění nebo místního ovlivnění a špatné rozptylové podmínky," dodal radní Židek.

Monitoring hluku by měl pokračovat i v tomto roce. Ministerstvo životního prostředí v současné době dokončuje plán monitoringu na rok 2022 s Národní referenční laboratoří, která je připravena zajišťovat monitoring hluku v dotčeném území i v následujících letech.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů