Pátek, 1. března 2024

V Brně proběhla odborná diskuse o suchu

V Brně proběhla odborná diskuse o suchu

V pondělí 2. května proběhlo na krajském úřadě Jihomoravského kraje další kolo pracovního setkání s názvem "Voda v JMK II". Kromě zástupců Povodí Moravy, SPÚ, Lesů ČR, CzechGlobe, ÚKZÚZ a dalších se setkání zúčastnila také ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Další zájemci z řad odborné veřejnosti se mohli jednání zúčastnit prostřednictvím MS Teams.

Cílem setkání bylo nejen seznámit ministry s dosavadním průběhem těchto setkání a s názory jednotlivých odborníků na složitou problematiku sucha a zadržení vody v krajině, ale hlavně navázat na již v minulosti vedenou diskusi a snažit se přikročit ke konkrétním krokům a opatřením, které našemu regionu pomohou bojovat proti suchu či zmírnit jeho dopady.

Setkání bylo zorganizováno v rámci evropského projektu STARGATE, jehož cílem je prostřednictvím změn postupů zemědělského managementu zvýšit odolnost krajiny vůči změně klimatu.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů