Pondělí, 26. února 2024

21. listopad - Světový den rybolovu

Světový den rybolovu se každoročně slaví 21. listopadu. Jeho cílem je upozornit na nadměrný rybolov, ničení stanovišť a další vážné hrozby pro udržitelnost mořských i sladkovodních zdrojů. 

21. listopad - Světový den rybolovu

Začalo to v roce 1997, kdy se ,,World Forum of Fish Harvesters & Fish Workers" sešlo v New Delhi, což vedlo k vytvoření ,,World Fisheries Forum" se zástupci z 18 zemí a podepsalo deklaraci obhajující globální mandát udržitelných rybolovných praktik a opatření.

Rybolov je odchyt vodních organismů v mořských, pobřežních a vnitrozemských oblastech. Mořský a vnitrozemský rybolov spolu s akvakulturou poskytuje potravu, výživu a zdroj příjmů přibližně 820 milionům lidí na celém světě, a to od lovu, zpracování, uvádění na trh a distribuce. Pro mnohé také tvoří součást jejich tradiční kulturní identity. Jednou z největších hrozeb pro udržitelnost globálních rybolovných zdrojů je nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) poukazuje na to, že téměř 90 % celosvětových populací mořských ryb bylo buď plně využito nebo nadměrně odloveno nebo vyčerpáno do té míry, že obnova nemusí být biologicky možná.

Vypouštění škodlivých látek, jako jsou plasty a jiný odpad, do vodních útvarů, má ničivé následky pro vodní život. Nejnovější výzkumy ukazují, že přes 50% plastových odpadů v mořích, včetně velké tichomořské odpadové skvrny, představují rybářské sítě, které tento "ostrov" z plastu drží pohromadě. Akumulace odpadu vyprodukovaného průmyslovým rybařením v oceánech má mnoho negativních dopadů, zejména nebezpečí úrazu či smrti mořských živočichů, a uvolňování částic mikroplastů.

Hmm...neměli bychom místo oslav propadat panice, jak naznačuje tento dokument od Netflixu?

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů