Metodický pokyn pro jednotné posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté v návrzích lesních hospodářských plánů

22. června 2022

Les

Metodický pokyn pro jednotné posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté v návrzích lesních hospodářských plánů

V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, Ministerstvo zemědělství vydává metodický pokyn pro jednotné posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté


Tento metodický pokyn je určen pro orgány státní správy lesů krajských úřadů a vojenský lesní úřad a jeho cílem je jednotně upravit posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté v návrzích lesních hospodářských plánů v rámci jejich schvalování podle § 27 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., s ohledem na zajištění nepoškozování přírodních stanovišť a původních druhů rostlin a živočichů v jejich přirozeném areálu rozšíření a zachování genofondu původních dřevin, zejména těch, které mají v lesích důležité ekostabilizační funkce.

Metodický pokyn je koncipován na stanovištních základech a principu pěstování směsí stanovištně vhodných dřevin. Stanovení krajních limitů pro zajištění nepoškozování přírodních stanovišť a původních druhů rostlin a živočichů v jejich přirozeném areálu vychází z posledních poznatků výzkumů na toto téma prováděných VÚLHM a aktuálních doporučení pro pěstování modřínu a douglasky. Metodický pokyn je orientován na dostupné či povinně uváděné informace obsažené v plánech, a tedy na oblast rámcového plánování a případně také na informace podrobného plánování zastoupení dřevin v ploše, jsou-li v plánu uvedeny. Snahou při konstrukci pokynu bylo také zajistit srozumitelnost a jednoznačnost při jeho aplikaci orgány státní správy lesů.

Pro vlastníky bude problematika pěstování modřínu a douglasky více rozpracovaná v rámci aktuální obnovy OPRL, které budou doporučovat vhodné zastoupení modřínu a douglasky pro jednotlivé přírodní lesní oblasti a vhodné pěstební postupy včetně preference zakládání jednotlivě smíšených porostů těchto dřevin.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů