Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2021

11. červenece 2022
Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2021

Vláda byla dne 11. května 2022 informována o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2021 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

Na základě úkolu z usnesení vlády č. 713 ze dne 27. června 2007 je pravidelně do konce dubna následujícího roku vládě předkládána informace o průběhu procesu zahlazování následků hornické činnosti ve státních podnicích DIAMO a Palivový kombinát Ústí.

V materiálu je detailně popsán průběh procesu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2021. U státních podniků probíhal proces zahlazování v souladu se schválenými Technickými a sociálními projekty likvidace - zajištění dolu. Věcně, finančně a časově byl celý proces upřesněn Aktualizovanými Technickými a sociálními projekty likvidace, resp. Ročními programy zahlazování následků hornické činnosti.

Současný rozsah procesu zahlazování se převážně soustřeďuje na čištění a čerpání důlních a odkalištních vod, sanační a rekultivační práce, dále na likvidaci a kontrolu zlikvidovaných důlních děl, likvidaci povrchových objektů, vypořádávání majetku a na úhradu sociálně zdravotních dávek.

Provoz jednotlivých lokalit byl zajišťován v souladu s činnostmi a pracemi vyplývajícími z povinností správce ložisek a správy státního majetku ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů.

V průběhu roku 2021 nedošlo k žádným situacím, které by mohly zapříčinit vznik případných ekologických škod a škod na zdraví a na majetku.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů