Komise navrhuje podpořit ekologickou dopravu

13. červenece 2022

Doprava

Komise navrhuje podpořit ekologickou dopravu

Komise 6. července navrhla zjednodušení postupů pro státní podporu ekologické dopravy, a to konkrétně pro dopravu železniční, vnitrozemskou vodní a multimodální dopravu. Hlavním cílem je zjednodušení a zefektivnění pravidel a postupů státní podpory pro zmíněné ekologické druhy dopravy. Nové nařízení Rady, navržené v souladu s revizí pokynů ke státní podpoře pro železnice, umožní Komisi identifikovat kategorie státní podpory ekologičtějším druhům dopravy za slučitelné s vnitřním trhem. Důvodem návrhu je skutečnot, že současná pravidla pro železnice neodrážejí významný vývoj v oblasti regulace a trhu. To je zapříčiněno zejména otevřením železničních trhů hospodářské soutěži a politických priorit EU, které souvisí s prioritami EU v rámci Zelené dohody, cíli EU snížit emise do roku 2050 a v neposlední řadě eliminaci silniční dopravy a přechodu k ekologičtějším druhům.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů