Čtvrtek, 8. prosince 2022

19. listopadu - Světový den toalet

Světový den toalet je oficiálním mezinárodním dnem OSN, který má inspirovat k řešení globální hygienické krize. Na celém světě žije 4,2 miliardy lidí bez ,,bezpečně řízené sanitace" a kolem 673 milionů lidí praktikuje otevřenou defekaci. Přitom cíl 6 udržitelného rozvoje si klade za cíl ,,Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a sanitací pro všechny".

19. listopadu - Světový den toalet

Když byla zveřejněna Zpráva o cílech udržitelného rozvoje 2020, generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres řekl: ,,Dnes je cíl 6 udržitelného rozvoje na špatné cestě" a ,,brání pokroku v Agendě 2030, realizaci lidských práv a dosažení míru a bezpečnosti na celém světě".

Světový den toalet existuje, aby informoval, zapojil a inspiroval lidi, aby podnikli kroky k dosažení tohoto cíle. Valné shromáždění OSN prohlásilo Světový den toalet za oficiální den OSN v roce 2013 poté, co Singapur předložil rezoluci (její první rezoluci před Valným shromážděním OSN 193 členských států). Před tím byl Světový den toalet neoficiálně ustanoven Světovou organizací toalet (Nevládní organizace se sídlem v Singapuru) v roce 2001.

UN-Water je oficiálním organizátorem Světového dne toalet. UN-Water spravuje oficiální webovou stránku Světového dne toalet a pro každý rok vybírá speciální téma. V roce 2020 bylo tématem ,,Udržitelná sanitace a změna klimatu". V roce 2019 bylo tématem ,,Nenechat nikoho pozadu", což je ústřední téma Cílů udržitelného rozvoje. Témata v předchozích letech zahrnují přírodní řešení, odpadní vody, toalety a pracovní místa a toalety a výživa. Světový den toalet je ve znamení komunikačních kampaní a dalších aktivit. Subjekty OSN, mezinárodní organizace, místní organizace občanské společnosti a dobrovolníci plánují akce s cílem zvýšit povědomí a inspirovat k akci.

Toalety jsou důležité, protože přístup k bezpečné fungující toaletě má pozitivní dopad na veřejné zdraví, lidskou důstojnost a osobní bezpečnost, zejména pro ženy. Sanitační systémy, které bezpečně neupravují exkrementy (výkaly), umožňují šíření nemocí. Výsledkem mohou být vážné choroby přenášené půdou a vodou přenášené choroby, jako je cholera, průjem, tyfus, úplavice a schistosomiáza.

Každopádně, pokud máte přístup k hygienické a bezpečné toaletě, patříte k těm šťastnějším lidem na světě...

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů