Pátek, 24. května 2024

19. listopadu - Světový den toalet

Světový den toalet je od roku 2013 oficiálním mezinárodním dnem OSN, který má inspirovat k řešení globální hygienické krize. Na celém světě žije 4,2 miliardy lidí bez ,,bezpečně řízené sanitace" a kolem 673 milionů lidí praktikuje otevřenou defekaci. Přitom cíl 6 udržitelného rozvoje si klade za cíl ,,Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a sanitací pro všechny".

19. listopadu - Světový den toalet

Když byla zveřejněna Zpráva o cílech udržitelného rozvoje 2020, generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres řekl: ,,Dnes je cíl 6 udržitelného rozvoje na špatné cestě" a ,,brání pokroku v Agendě 2030, realizaci lidských práv a dosažení míru a bezpečnosti na celém světě".

Světový den toalet existuje, aby informoval, zapojil a inspiroval lidi, aby podnikli kroky k dosažení tohoto cíle. Valné shromáždění OSN prohlásilo Světový den toalet za oficiální den OSN v roce 2013 poté, co Singapur předložil rezoluci (její první rezoluci před Valným shromážděním OSN 193 členských států). Před tím byl Světový den toalet neoficiálně ustanoven Světovou organizací toalet (Nevládní organizace se sídlem v Singapuru) v roce 2001.

Oficiálním organizátorem Světového dne toalet je UN-Water, který spravuje oficiální webovou stránku Světového dne toalet a pro každý rok vybírá speciální téma. Témata v předchozích letech byla např. ,,Sanitace a jak chrání podzemní vody". ,,Udržitelná sanitace a změna klimatu", přírodní řešení, odpadní vody, toalety a pracovní místa a toalety a výživa. Světový den toalet je ve znamení komunikačních kampaní a dalších aktivit. Subjekty OSN, mezinárodní organizace, místní organizace občanské společnosti a dobrovolníci plánují akce s cílem zvýšit povědomí a inspirovat k akci.

Toalety jsou důležité, protože přístup k bezpečné fungující toaletě má pozitivní dopad na veřejné zdraví, lidskou důstojnost a osobní bezpečnost, zejména pro ženy. Sanitační systémy, které bezpečně neupravují exkrementy (výkaly), umožňují šíření nemocí. Výsledkem mohou být vážné choroby přenášené půdou a vodou přenášené choroby, jako je cholera, průjem, tyfus, úplavice a schistosomiáza.

Každopádně, pokud máte přístup k hygienické a bezpečné toaletě, patříte k těm šťastnějším lidem na světě...

Kde najde nejbližší toaletu?

Mít možnost použít veřejnou toaletu, umýt si ruce či napustit si pitnou vodu by mělo být samozřejmostí v civilizované společnosti. Proto aplikace www.KAMsNIM.cz kromě míst kam správně třídit odpady obsahuje i místa, kde naleznete nejbilžší WC, či kohoutek s pitnou vodou.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů