Čtvrtek, 23. května 2024

29. srpna - Světový den za ukončení speciesismu

World Day for the End of Speciesism (WoDES) je mezinárodní akce zaměřená na odsouzení speciesismu, což je diskriminace zvířat na základě jejich druhu. Koná se každoročně na konci srpna od roku 2015.

29. srpna - Světový den za ukončení speciesismu

Speciesismus - společným prvkem většiny definic je, že speciesismus zahrnuje zacházení s příslušníky jednoho druhu jako s morálně důležitějšími než s příslušníky jiných druhů v kontextu jejich podobných zájmů. Některé zdroje specificky definují speciesismus jako diskriminaci nebo neodůvodněné zacházení na základě příslušnosti jednotlivce k druhu, zatímco jiné zdroje jej definují jako rozdílné zacházení bez ohledu na to, zda je zacházení oprávněné či nikoli. Richard Ryder, který tento termín vytvořil, jej definoval jako ,,předsudek nebo postoj zaujatosti ve prospěch zájmů příslušníků vlastního druhu a proti zájmům příslušníků jiných druhů." Speciesismus vede k přesvědčení, že lidé mají právo používat zvířata k vlastnímu užitku. Studie stále více naznačují, že lidé, kteří podporují vykořisťování zvířat, mají také tendenci podporovat rasistické, sexistické a jiné škodlivé názory, což podporuje víru v lidskou nadřazenost a skupinovou dominanci k ospravedlnění systémů nerovnosti a útlaku.

Mnoho filozofů tvrdí, že rozdílné zacházení s kravami a psy je příkladem speciesismu. Tvrdí, že příslušníci těchto dvou druhů sdílejí podobné zájmy a v důsledku toho by jim měla být věnována stejná pozornost, přesto jsou v mnoha kulturách krávy využívány jako dobytek a zabíjeny pro potravu, zatímco se psy se zachází jako se společenskými zvířaty.

Zvířecí práva jsou filozofií, podle níž má mnoho nebo všechna vnímající zvířata morální hodnotu, která je nezávislá na jejich užitečnosti pro lidi, a že jejich nejzákladnějším zájmům - jako je vyhýbání se utrpení - by se měl věnovat stejný zřetel jako podobným zájmům lidských bytostí. Obecně řečeno, a zejména v lidovém diskurzu, se termín ,,práva zvířat" často používá jako synonymum s ,,ochranou zvířat" nebo ,,osvobozením zvířat". Přesněji řečeno, ,,práva zvířat" se vztahují k myšlence, že mnohá zvířata mají základní práva na to, aby s nimi bylo zacházeno s respektem jako jednotlivci - práva na život, svobodu a svobodu před mučením, která nemohou být potlačena úvahami o celkovém blahobytu.

Zdroj obr.: https://en.wikipedia.org/

Nejen Světový den za ukončení speciesismu...

Dalších zhruba 250 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den...

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů