Pátek, 1. března 2024

Certifikáty, které zaručují biologickou rozložitelnost

Certifikáty, které zaručují biologickou rozložitelnost
Lidstvo stále hledá nové cesty, jak se zbavit odpadu, aniž by odpad uškodil životnímu prostředí. Jednou z cest jsou produkty, které se biologicky rozloží za 6-12 měsíců v domácím či průmyslovém kompostu.
Jaké produkty to jsou a jak je od těch biologicky nerozložitelných rozeznat?
CERTIFIKACE
Produkt musí být označen speciálním certifikátem. Dle něj rozeznáme, zda je produkt vhodné umístit do průmyslové kompostárny, nebo do domácího kompostu.
Pojem ,,biologicky rozložitelný produkt" je takový produkt, který je schopen anaerobního, či aerobního rozkladu. Rozklad zajišťují bakterie, plísně, kvasinky, žížaly a další živé organismy.
OK compost HOME
Certifikát OK compost HOME nám říká, že můžeme výrobek po skončení životnosti vložit do domácího kompostu. Za vhodných podmínek se minimálně 90 % jeho objemu do 12 měsíců biologicky rozloží. Rozklad probíhá v rozmezí 20-30°C.
Tento certifikační program výslovně neodkazuje na žádnou konkrétní normu, nicméně podrobně popisuje technické požadavky, které jsou třeba pro získání této certifikace. Tyto požadavky sloužily jako návrh několika norem, jako jsou například:
  • V Austrálii: AS 5810 (2010) ,,Biologicky rozložitelné plasty - Biologicky rozložitelné plasty vhodné pro domácí kompostování"
  • Ve Francii: NF T 51800 (2015) ,,Plasty - Specifikace pro plasty vhodné pro domácí kompostování"
  • V Evropě: prEN 17427 (2020) ,,Obaly - Požadavky a zkušební schéma pro nákupní tašky vhodné pro zpracování v dobře řízených domácích kompostovacích zařízeních"
OK compost INDUSTRIAL
Na druhé straně stojí certifikát OK compost INDUSTRIAL. Zde již název napovídá, že je nutné umístit použitý výrobek do průmyslové kompostárny. V průmyslových kompostech je mnohem jednodušší dosáhnout vyšších teplot než v domácím kompostu. Proces rozkladu zde probíhá intenzivněji. Daný materiál je schopen se v tomto prostředí biologicky rozložit za 6 měsíců, a to minimálně 90 % jeho objemu. Rozklad probíhá v rozmezí teplot 55-60°C.
Každý výrobek s tímto certifikátem splňuje požadavky směrnice EU o obalech (94/62/EEC).
Harmonizovaná norma EN 13432: 2000 je jediným referenčním bodem pro tento certifikační program. Tato norma popisuje požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci a zároveň poskytuje zkušební schéma a hodnotící kritéria pro konečné přijetí obalu.
Seedling (semenáček)
Tento certifikát zaručuje rozložení materiálů za stejných podmínek jako OK compost INDUSTRIAL. Produkt je tedy nutné umístit do průmyslové kompostárny, kde se 90 % jeho objemu biologicky rozloží za 6 měsíců v rozmezí teplot 55-60°C.
Seedling založila asociace evropských výrobců bioplastů v roce 1992, s cílem podpořit vstup nových bioplastových výrobků na evropský trh.
Jaké produkty tyto certifikáty mají?
Na českém trhu jsou nejčastějšími produkty různé typy sáčků, a to zejména sáčky svačinové, sáčky na odpadky, či sáčky na psí exkrementy. Výjimkou nejsou ani vlhčené ubrousky.
Na co si dát pozor?
Spousta výrobců tvrdí, že jsou jejich výrobky 100 % biologicky rozložitelné, ale nemusí tomu tak být. Může se jednat o tzv. greenwashing, kdy se výrobek tváří jako plně biologicky rozložitelný, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jedinou zárukou plné biologické rozložitelnosti jsou zmíněné certifikáty. Proto se nejdříve ujistěte, že výrobek, který chcete vložit do domácího kompostu, či odvézt do průmyslové kompostárny, tento certifikát má. Pokud tak neuděláte, riskujete kontaminaci kompostu.
Úvodní obr.: Pixabay.com [online]. 29.prosince 2019 [cit. 2022-07-24].

Autorka příspěvku: Klára Mrkvičková

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů