2 miliardy z OPŽP pomohou likvidovat staré ekologické zátěže i staré skládky a zmodernizují ekocentra

2 miliardy z OPŽP pomohou likvidovat staré ekologické zátěže i staré skládky a zmodernizují ekocentra

Nový balíček dotací cílí na sanaci kontaminovaných lokalit ohrožujících lidské zdraví a ekosystémy, rekultivaci starých skládek i modernizaci vzdělávacích center zaměřených na klimatické vzdělávání.

Nově vyhlašovaná 15. výzva nabídne prostředky ve výši 1,2 miliardy korun na širokou škálu projektů zaměřených na sanaci závažně kontaminovaných lokalit z doby před rokem 1989, u nichž podle analýzy rizik kontami­nace představuje neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy. Prostředky pomohou řešit závažné kontaminace podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Současně vyhlašovaná 16. výzva podpoří částkou 300 milionů korun rekultivace starých skládek, také pozůstalých z předlistopadového období. Díky tomu se minimalizuje množství odtékajících průsakových vod, zamezí úniku skládkových plynů a vrátí území skládky do okolní krajiny, což celkově zvýší ekologickou stabilitu krajiny.

Obě výzvy jsou určené pro veřejnoprávní sektor, vlastníky a nájemce zasažených území a subjekty nakládající s odpady. Dalších 300 milionů korun je připraveno v 18. výzvě pro ekocentra zaměřená na klimatické vzdělávání. Dotace budou vyplaceny na komplexní projekty zahrnující modernizaci objektů, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Projekty mohou zahrnovat i případné terénní úpravy či pořízení vybavení a pomůcek.

Příjem žádostí o dotace startuje 7. září.

Ve stejný den se otvírá příjem žádostí i v dříve vyhlášených odpadových výzvách. Jedná se o podporu výstavby a modernizace sběrných dvorů, zařízení na zpracování čistírenských kalů a materiálové využití odpadů ve 4. výzvě. Žádosti o dotace je ode dneška možné podávat i o prostředky na třídění odpadu ze 14. výzvy.

Podrobné informace a dokumenty ke stažení k novým výzvám:

15. výzva

16. výzva

18. výzva

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů