Úterý, 29. listopadu 2022

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů ke 14. září 2022

16. září 2022
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů ke 14. září 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 36. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (20 %) a podíl vrtů s normální hladinou (50 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou se mírně snížil (5 %). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (70 %), u 7 % vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles a pouze u 1 % vrtů byl zaznamenán velký vzestup.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (41 %), podíl pramenů s normální vydatností (28 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (7 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala, ale u 6 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 80 % průměru. Ojediněle se vyskytovaly na tocích průměrné až mírně nadprůměrné průtoky. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila v povodí Moravy a Dyje, v povodí Vltavy a Labe se výrazněji nezměnila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 60-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů