Pondělí, 30. ledna 2023

Jak správně třídit dřevní recyklát prozradí brožura společnosti Kronospan

Jak správně třídit dřevní recyklát prozradí brožura společnosti Kronospan

Společnost Kronospan, člen České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), je průkopníkem při využívání dřevěného recyklátu, který používá při výrobě dřevotřískových desek již od roku 2006, v roce 2022 pak proběhla v jihlavském závodu instalace technologie na využití dřevěného recyklátu i při výrobě OSB desek. Nyní Kronospan vydal brožuru, která detailně vysvětluje požadavky a možností třídění dřevěného odpadu.

Jihlavská společnost Kronospan je odborníkem na zpracování odpadního dřeva a jeho přeměnu na vysoce kvalitní desky na bázi dřeva. Recyklovatelné dřevo vykupuje ze sběrných dvorů, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím, nábytkářských společností i ostatních společností produ­kujících recyklovatelnou dřevní surovinu. Kronospan zajišťuje odběr dřevního odpadu na celém území ČR a má dostatečnou zpraco­vatelskou kapacitu, schopnou recyklovat veškeré odpadní dřevo vyprodukované a vytříděné v Čes­ké republice.

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství sdělil: "Dřevo je velmi dobrým materiálem pro recyklaci. Jako ČR máme štěstí, že v našem státě máme významnou recyklační kapacitu na tento druh odpadu. Kronospan je jedna z největších recyklačních firem v České republice a chtěl bych zároveň pocháválit aktuální brožuru, která všem původcům i sběrným dvorům ukazuje, jaké skupiny odpadního dřeva jsou a jak je lze využít, pokud budou dobře tříděny. Brožura bude k dispozici na webu ČAOH a společnosti Kronospan".

Z dřevního odpadu Kronospan vyrábí materiál pro stavební nebo nábytkářský průmysl, který je možné později recyklovat a dále využít. Zpracováním dřeva a jeho přeměnou na vysoce kvalitní desky na bázi dřeva je životní cyklus dřeva účinně prodlužován, což je tou nejlepší mož­nou cestou k trvale udržitelnému rozvoji i k tolik potřebným úsporám energií.

obr1

Kronospan své dlouholeté zkušenosti na poli recyklace dřevního odpadu dále zdokonaluje (viz článek Slavnostní zahájení provozu technologie zavedení recyklovaného dřeva do výroby OSB). Nová aktuální brožura je vodítkem pro správné třídění dřevěných odpadů. Manažer nákupu recyklátu Josef Čech uvádí: ,, Díky publikaci můžeme prezentovat komplexní balíček informací týkající se nákupu a využití dřevěného recyklátu naší společností. Materiál obsahuje detailní vysvětlení požadavků a možností třídění dřevěného odpadu vč. ilustračních fotodokumentace, zároveň nabízí logistická řešení Kronospanu a v neposlední řadě zdůrazňuje myšlenku cirkulární ekonomiky a udržitelnosti."

K důležitosti vydání brožury se vyjadřuje i ekolog Kronospanu Ing. Habán: ,,Nově zpracovaný materiál poskytuje nejen informace o ekologických přínosech recyklace dřevního odpadu, ale také podrobně popisuje, co všechno recyklovat lze a naopak, které materiály do výroby jít nemohou. Tento manuál je důležitý pro nastavení pravidel pro příjem materiálu a je určen nejen firmám, které dodávají dřevní odpad k recyklaci, ale také obcím a městům. Kromě ekologického přínosu by měla být motivací i finanční výhodnost, protože díky důslednému třídění využitelných složek z komunálního odpadu mohou obce získat tzv. třídící slevu a ušetřit tak nemalé finanční prostředky." Více také v článku Kronospan pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci.

Plná verze příručky jak třídít odpadní dřevo je ke stažení zde

Příručka ke správnému třídění odpadního dřeva - prirucka-drevo-trideni

obr2

Zdroj: KRONOSPAN CR, spol. s r.o. a Česká asociace odpadového hospodářství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů