Úterý, 6. prosince 2022

Zvláště chráněný zvonek český versus stavba rodinného domu

Zvláště chráněný zvonek český versus stavba rodinného domu

Inspektoři České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany přírody v Hradci Králové uložili pokutu 100 tisíc korun stavební společnosti za to, že nepovoleně rozšířila dočasné plochy staveniště rodinného domu v Peci pod Sněžkou o cca 500 m2 a v důsledku toho škodlivě zasáhla do biotopu zvláště chráněné rostliny silně ohroženého druhu zvonek český (Campanula bohemica).

Pracovníci, vykonávající činnost pro stavební společnost, nerespektovali rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byl stanoven jak rozsah staveniště rodinného domu, tak i podmínka řádného vytyčení tohoto staveniště před zahájením stavební činnosti. V důsledku tohoto opomenutí následně svojí činností nepovoleně škodlivě zasáhli do biotopu zvláště chráněného zvonku českého. Ten se vyskytuje pouze na území Krkonoš a je veřejnosti již řadu let znám ze znaku Krkonošského národního parku, na němž je vyobrazen spolu s hořcem tolitovitým.

,,Význam a rozsah následku přestupku považujeme spíše za nižší, jelikož sice došlo ke škodlivému zásahu do biotopu na velikostně významné ploše přesahující 500 metrů čtverečních, avšak dopad takového zásahu se i přesto jeví jako lokální," uvedl ředitel královehradeckého oblastního inspektorátu Lukáš Trávníček. Je nutné dodat, že pokutovaná společnost s inspekcí při objasňování přestupku spolupracovala. Rozhodnutí o pokutě nabylo právní moci bez odvolání dne 30. září 2022.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů