Pondělí, 30. ledna 2023

Daří se ptákům v EU po Brexitu lépe?

Daří se ptákům v EU po Brexitu lépe?

Ornitologové zveřejnili nejnovější verzi indikátorů evropských ptáků ukazující, že jsme od roku 1980 přišli o 19 % běžných ptačích druhů. Alarmující je zejména 60% úbytek polních ptáků. V samotné Evropské Unii však polní ptáci oproti loňsku ubyli méně. Letos totiž indikátor EU kvůli Bexitu poprvé nezahrnuje data z Velké Británie, kde počty druhů, jako jsou skřivani polní, hrdličky divoké nebo vrabci polní, dramaticky klesají. Neznamená to, že by se teď ptákům v EU dařilo lépe, naopak to zdůrazňuje nezbytnost dlouhých časových řad údajů pro získání realistického obrazu skutečnosti.

Letošní evropská verze indikátorů obsahuje údaje z 30 zemí včetně poprvé zahrnuté Andorry a odráží změny početnosti 170 druhů ptáků, které běžně hnízdí v Evropě. Nejvýraznější propad je i nadále patrný u ptáků polní krajiny, kteří doplácejí na intenzivní zemědělství, v jehož důsledku přicházejí o potravu a vhodná hnízdiště. I když nejvýraznější pokles zaznamenaly ptačí populace v 80.-90. letech 20. století, počty skřivanů, čejek či hrdliček divokých se každým rokem tenčí a za 42 let jsme jich celkem ztratili už 60 %. Největší rozdíl oproti minulé verzi vidíme v indikátoru polních ptáků Evropské Unie, který se o 8 % vylepšil. Ptáků nám však bohužel nepřibylo, jen jsme letos poprvé nezahrnuli údaje z Velké Británie, kde ptáky sčítají nejdéle v Evropě, již od roku 1966. Právě tam proto zachytili nápadné poklesy polních druhů nejdříve a v největší míře. Tento výsledek nám proto připomíná, že je důležité, jakou velikost populace považujeme za výchozí. Polovina zemí EU totiž začala ptáky systematicky sčítat až kolem roku 2000, kdy už byly populace polních druhů vlivem předchozího poklesu o mnoho nižší.

Ptačí indikátory vznikají v rámci projektu Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků koordinovaného od roku 2002 z pražské kanceláře České společnosti ornitologické. Využívá je Evropská komise, Eurostat a řada vědců jako měřítko stavu životního prostředí v Evropě, a platí tak za zářný příklad monitoringu biodiverzity i pro další taxony.

Spolupráce patnácti tisíc dobrovolníků

,,Tento cenný soubor dat máme k dispozici jedině díky dlouhodobému úsilí více než 15 000 dobrovolných spolupracovníků, kteří sčítají ptáky každoročně po celé Evropě, za což jim patří velký dík," zdůrazňuje Eva Šilarová, koordinátorka projektu celoevropského monitoringu. V Česku se ptáci sčítají již od roku 1982 v rámci Jednotného programu sčítání ptáků a díky tomu máme nejdelší časovou řadu údajů o změnách jejich početnosti ve střední Evropě.

,,Ptačí indikátory nám připomínají, že krize biodiverzity se již projevuje i v poklesu dříve běžných, všudypřítomných druhů. Pokračuje i na pozadí velkých dějinných událostí a čas se krátí," říká vedoucí projektu celoevropského monitoringu Alena Klvaňová. V nejbližším desetiletí je zapotřebí přijmout a dodržovat opatření, která povedou k rehabilitaci populací volně žijících živočichů a jejich prostředí. ,,Velkou nadějí je proto i návrh nového nařízení Evropské Unie o obnově přírody (Nature Restoration Law), které zahrnuje také povinnost členských států zastavit pokles polních ptáků měřený právě dnes aktualizovaným ptačím indikátorem," dodává Klvaňová.

Bude-li návrh nařízení přijat, šance, že o ekosystémové služby ptáků, jako je opylování plodin, šíření semen nebo hubení škůdců, nepřijdeme. Není ale také podstatné, abychom našim potomkům předali krajinu, ve které nebude chybět písnička skřivanů či cukrování hrdliček?

Úvodní foto: Populace skřivana polního (Alauda arvensis) ohrožuje úbytek potravy a hnízdních příležitostí způsobený intenzifikací zemědělství. Patří proto mezi nejrychleji mizející polní druhy v Evropě. Foto: Jiří Parůžek

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů